• سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منزله دانشگاه عمومي، مأموريت مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه را با پذيرش و اهتمام به مسئوليت هاي زير بر عهده دارد: بهره گيري از معارف و تعاليم الهي به منظور پردازش و سمت دهي مناسب و كارآمد آن از راه شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و رسانه هاي مجازي، و توليد و پخش برنامه هاي متنوع آموزشي، خبري و اطلاع رساني در حوزه هاي استاني، كشوري و جهاني. در اين ميان، حضور عيني فرزانگان حوزه هاي علميه و ديگر حوزه هاي معارف ديني و علوم انساني، در رسانه، شرايط مناسبي را براي بازنگري به اين مهم و اجرايي كردن هدف هاي سازمان فراهم خواهد آورد. بدين منظور، «مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما»، در سال 1378 پايه ريزي و عهده دار اين مأموريت مهم و اساسي شد. اين واحد به طور مشخص در صدد تحقق بخشيدن به هدف هاي زير است:
  1.فراهم آوردن زمينه ارتباط بيشتر رسانه ملي و حوزه هاي علميه، به منظور ژرف دهي و رشد معرفت و ايمان روشن بينانه در جامعه؛
  2.گام نهادن در مسير توسعه اخلاق فاضله، ارزش هاي فكري و بنيان هاي فكري نظام اسلامي؛
  3.ارتقاء سطح آگاهي و معرفت ديني افراد جامعه، با هدف مصونيت بخشيدن به اذهان عمومي، در برابر تأثيرپذيري از موج تهاجم گسترده فرهنگي و فكري بيگانگان؛
  4.فراهم آوردن شرايط مناسب براي ايفاي نقش رسانه ملي، در قبال نيازها و خواسته هاي مخاطبان مسلمان، با بهره گيري از معارف قرآن و اهل بيت(ع).
   
  تعريف ها
  در برنامه مورد نظر اين واحد، عنوان «انديشمند» به نمونه هاي زير اطلاق مي شود:
  1. در سطح مراجع تقليد؛ كساني كه رساله عمليه دارند و در عين حال شرايط علمي و معنوي مقبولي در حوزه علميه و عرف علما و فضلا داشته باشند.
  2. در سطح پژوهشگران؛ فرهيختگان و پژوهشگراني كه آثار برجسته علمي در زمينه علوم اسلامي فراهم آورده باشند. كساني كه سال ها به منظور توليد و نگارش آثاري در زمينه هاي تفسير و حديث و برخي پژوهش هاي بنيادين در زمينه معارف و عقايد، همت و زمان صرف كرده اند.
  3. در سطح مدرّسان؛ افرادي كه جزو جامعه مدرّسين بوده و يا در سطوح عالي حوزه، تجربه طولاني تدريس دارند.
  4. در سطح استادان دانشگاه ها؛ افراد برجسته اي كه ثمره عمر علمي شان را، در راه احياي آثار اسلامي به جويندگان راستينش بخشيده اند.
  5. ياران انقلاب و امام خميني(ره) و فضيلت پيشگاني كه در فريضه دفاع مقدس فعاليت داشته اند، كه اطلاعات آن ها با عنوان «تاريخ شفاهي انقلاب و دفاع مقدس» جمع آوري مي شود.
   
  گستره فعاليت
  فعاليت هاي اين واحد محورهاي زير را در برمي گيرد:
  تحقيق ميداني از زندگي فرزانگان به منظور ضبط تصويري و توليد برنامه هاي متنوع با گرايش مناسبتي و معارفي و رويكرد ديني، ترويج انديشه هاي اسلامي ـ شيعي از راه رسانه ملي و نيز رسانه هاي مجازي، جمع آوري عكس، سند و دستنوشته از علما و فرزانگان و ارائه خدمت به پژوهشگران و نويسندگان.
  بخش «انديشمندان» از دو حوزه زير تشكيل شده است:
  1. تحقيق ميداني و كتاب خانه اي: كه به جمع آوري اطلاعات از فرزانگان مربوط مي شود. اطلاعات مربوط به علمايي كه در قيد حيات هستند، به منظور ضبط مصاحبه در اختيار مديريت پشتيباني توليد مركز قرار مي گيرد. در همين زمينه، تا كنون بيش از 120000 دقيقه راش (شامل مصاحبه و تصاوير عمومي) از 350 شخصيت ضبط شده كه ظرفيت ساخت ده ها قسمت برنامه در ساختارهاي مختلف را فراهم آورده است.
  2. بانك عكس و اسناد: شامل عكس، سند و دستنوشته از فرزانگان و نيز اماكن مذهبي . تا به حال بيش از 100000 قطعه عكس در قالب نرم افزار آماده شده و شرايط خوبي براي ارتباط و همكاري با مراكز پژوهشي، سايت ها و برنامه سازان فراهم آورده است.
  چشم انداز
  مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما با پايه ريزي و تقويت واحد انديشمندان، تحقق رسانه ديني را در افق ديد خود دارد. دست يابي به اين مهم، گرچه راهي است مشكل و تلاش طاقت فرسايي را مي طلبد، اما با همت مديران و برنامه سازان متعهد، كوشا و علاقمند به شكوفايي فرهنگ اسلامي در پرتو پويايي رسانه ديني، امري شدني است. بدون ترديد همكاري فرزانگان و همراهي پژوهشگران و فضلاي حوزه هاي علميه و ديگر مراكز علمي، اين راه را هموارتر خواهد كرد.
  در اين ميان، مديريت واحد انديشمندان، پذيراي طرح ها، ايده ها، انديشه ها و پيشنهادهاي كاربردي شما، در همه جنبه هاي فعاليت خويش است و از صاحب نظران و علاقمندان دعوت به همكاري مي كند.
   
  تلفن تماس: 32933830-025