• يحيي  انصاري شيرازي

 • نام پدر :محمدفخر

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • * تحصيلات حوزوي:
  * مقدمات:
  شيخ عبدالكريم مدرس انصاري، داراب؛
  شيخ ابوالحسن انصاري، داراب.
  * سطح:
  سيد نور الدين حسيني مجتهد شيرازي، 1325 ـ 1331 هـ . ش، 6 سال، شيراز.
  سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي، كفاية و مكاسب، قم.
  * خارج:
  سيد محمد حسين طباطبايي بروجردي، خارج فقه، قم؛
  امام خميني، خارج اصول، قم؛
  محمد علي اراكي، خارج فقه و اصول، قم.
  * حكمت، فلسفه و عرفان:
  سيد محمد حسين طباطبايي، اسفار اربعه، قم؛
  علامه محمدحسين طباطبايي، الهيات شفا، قم؛
  حسينعلي منتظري، شرح منظومه، قم؛
  محمد فكوريزدي، شرح تجريد، قم؛
  سيد حسن الهي طباطبايي تبريزي، شرح فصوص (قيصري)، قم.)


 • آثار مرتبط:
 • )

  فعاليتها:
  1 ـ تهيه وامضاي نامه پشتيباني از مرجعيت امام خميني پس از درگذشت آيت اللّه سيد محسن حكيم؛
  2 ـ سخنراني و نامه نگاري در اعتراض به دستگيري و تبعيد حضرت امام خميني؛
  3 ـ دستگيري و زنداني شدن در زندان هاي رژيم ستم شاهي؛
  4 ـ تبعيد به كوهدشت لرستان و نايين، 3 سال؛
  5 ـ پشتيباني همه جانبه از ديدگاه هاي امام خميني و اعلام اعلميت فقهي ايشان؛
  6 ـ تدريس در حوزه علميه قم؛
  7 ـ معظم‌له يكي از دوازده نفري هستند كه مرجعيت حضرت امام خميني(ره) را در سال 42 تأييد كردند.)
 • * كتاب:
  1 ـ فوايد الاستاد، مجموعه نكته هاي مفيدي كه از علامه طباطبايي نگاشته اند؛
  2 ـ اصطلاحات حكمت متعاليه، فلسفه و حكمت، فارسي؛
  3 ـ آهنگ آزادي از سركوه داراب، تاريخ، مبارزه شيخ زكريا نصير الاسلام، جدّ خودشان در مشروطه، فارسي؛
  4 ـ سروشي از غيب، تفسير سوره مباركه نباء، فارسي؛
  افزون بر آثار ياد شده، تصحيح و تحشيه بر كتاب هاي درسي حوزه و نيز اشعار فراواني از ايشان وجود دارد كه هيچ يك تاكنون چاپ نشده است.
  5 ـ شرح منطومه، 4 جلد.
 • اساتيد

 • آيت اللّه حاج شيخ يحيي انصاري شيرازي، فرزند شيخ محمد فخر و نواده شيخ زكرّيا نصير الاسلام، در سال 1306 هـ . ش برابر با 1346ق، در سركوه داراب از توابع استان فارس، ديده به جهان گشود. يحيي دوران دبستان و دروس مقدماتي حوزه را در ديار خود و نزد عموي خويش به پايان رساند و در سال 1325 هـ ش، براي ادامه تحصيل، راهي شيراز شد. وي سطوح اوليه حوزه را نزد بزرگان آن سامان، به ويژه آيت اللّه نور الدّين مجتهد شيرازي سپري كرد و در همان جا به تدريس ادبيات و منطق پرداخت. شوق فراگيري بيشتر علوم آل محمد (ص)، او را در سال 1331 هـ.ش به وادي قم و حوزه علميه آن كشاند. اين فقيه فرزانه پس از ورود به قم، كتاب هاي مكاسب، كفايه، شرح منظومه، حكمت الهي و شرح تجريد را در محضر استادان بزرگ حوزه علميه قم فرا گرفت. سپس در درس خارج آيات عظام: سيد حسين بروجردي و امام خميني نيز شركت جست. وي هم زمان با فراگيري علوم نقلي، از علوم عقلي غفلت نورزيد و اسفار اربعه را در محضر علامه سيد محمدحسين طباطبايي آموخت. ايشان افزون بر تحصيل، به تدريس و نگارش نيز مي پرداخت.آيت الله انصاري در دوران استبداد رژيم پهلوي، بارها پشتيباني قاطع خود را از نهضت امام خميني اعلام كرد. به همين دليل، چندين بار از سوي نيروهاي ساواك، تحت پيگرد قرار گرفت و به زندان افتاد. 3 سال نيز در تبعيد به سر برد. وي پس از پيروزي شكوه مند انقلاب اسلامي، با كوشش بيشتري به تدريس، نگارش و پژوهش همت گماشته است. آيت اللّه انصاري از ذوق شاعري نيز بهره مند است و به «اشراق» تخلص مي كند.