• احمد جنتي

 • نام پدر :هاشم

  شهر محل سکونت :تهران

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • * تحصيلات حوزوي:
  مقدمات و سطح:
  حاج ملا هاشم جنتي (پدر)، اصفهان؛
  سيدابوالقاسم هرندي، اصفهان؛
  حاج ميرزا محمود معين، اصفهان؛
  حيدرعلي صلواتي، اصفهان؛
  روح اللّه امامي، اصفهان؛
  سيدمحمدباقر ابطحي، اصفهان؛
  احمد فياض، اصفهان؛
  حاج رحيم ارباب، اصفهان؛
  محمد صدوقي، قم؛
  سيدرضا بهاءالديني، قم؛
  سيدمحمدباقر سلطاني طباطبايي، قم؛
  عبدالجواد اصفهاني، قم؛
  حسين علي منتظري، قم؛
  سيدزين العابدين كاشاني، قم؛
  روح اللّه كمالوند، قم
  * خارج فقه و اصول:
  سيدحسين بروجردي، قم؛
  سيدمحمد حجت كوه كمره اي، قم؛
  سيداحمد خوانساري، قم؛
  محمدرضا گلپايگاني، قم؛
  سيدمحمد محقق داماد، امام خميني.)


 • آثار مرتبط:
 • 1 ـ عضو شوراي نگهبان، از 1358 هـ .ش تاكنون؛
  2 ـ دبير شوراي نگهبان؛
  3 ـ عضو شوراي عالي تبليغات اسلامي، 1360 ـ 1380 هـ .ش؛
  4 ـ عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
  5 ـ عضو شوراي بازنگري قانون اساسي؛
  6 ـ عضو شوراي عالي تبليغات خارجي؛
  7 ـ عضو شوراي نمايندگان رهبري در دانشگاه ها؛
  8 ـ عضو شوراي پشتيباني جنگ؛
  9 ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
  10 ـ عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛
  11 ـ نماينده امام و رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان؛
  12 ـ نماينده مقام معظم رهبري در كمك رساني به بوسني و هرزگوين؛
  13 ـ نماينده مجلس خبرگان رهبري، 3 دوره؛
  14 ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي، 1368 ـ 1371 هـ .ش؛
  15 ـ دبير شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي؛
  16 ـ نايب رييس كميسيون صدا و سيما؛
  17 ـ مسؤول ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر؛
  18 ـ عضو هيأت مؤسس جامعة الزهرا، 1367 هـ .ش؛
  19 ـ عضو هيأت مديره مدرسه علميه حقاني، قبل از انقلاب؛
  20 ـ قاضي دادگاه هاي انقلاب اسلامي، 1357 هـ .ش؛
  21 ـ امام جمعه موقت، اهواز؛
  22 ـ امام جمعه موقت، كرمانشاه؛
  23 ـ امام جمعه موقت، قم؛
  24 ـ امام جمعه موقت، تهران.)

  فعاليتها:
  1 ـ سخنراني هاي انقلابي در محافل عمومي و جلسه هاي خصوصي؛
  2 ـ حضور فعال در مبارزه انقلابي و سازمان دهي راهپيمايي ها بر ضد رژيم پهلوي؛
  3 ـ ايجاد ارتباط بين تشكل هاي اسلامي دانش آموزي براي تداوم مبارزه؛
  4 ـ زنداني شدن در زندان هاي كميته مشترك ضد خرابكاري و قزل قلعه، 3 ماه؛
  5 ـ تبعيد به همدان، 3 سال؛
  6 ـ همكاري با شهيد علي قدوسي در اداره مدرسه علميه حقاني.)
 • ترجمه:
  1 ـ نصايح (ترجمه مواعظ العددية، ميرزا علي مشكيني، عربي به فارسي)؛
  2 ـ اثبات الهداة، عربي به فارسي؛
  3 - تحف العقول، عربي به فارسي.
 • اساتيد

 •  آيت اللّه احمد جنتي، فرزند حاج ملاهاشم، در سوم اسفند 1305 هـ.ش برابر با 20 شعبان 1345 هـ.ق، در روستاي «لادان» از توابع ماربين استان اصفهان، ديده به جهان گشود. پدرش، مُدرّس مدرسه علميه «جدّه بزرگ» و «چهارباغ» اصفهان بود. مادرش نيز افزون بر خانه داري، در جلسه هاي محلي روستا، قرآن و برخي كتاب هاي ديني را تدريس مي كرد. وي خواندن و نوشتن را در مكتب خانه آموخت. ادبيات عرب و آغاز سطح را در حوزه علميه اصفهان، نزد پدرش و استاداني چون: حاج آقا رحيم ارباب، سيد ابوالقاسم هرندي و حاج سيدمحمدباقر موحد ابطحي فرا گرفت.در سال 1324 هـ .ش راهي قم شد. در حوزه علميه قم از كلاس درس سطح و خارج فقه و اصول آيات عظام: سيد حسين بروجردي، سيد محمد حجت، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد احمد خوانساري، سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي و امام خميني(ره) بهره برد. وي افزون بر تدريس، چندين اثر را از عربي به فارسي برگردانده است.از ابتداي نهضت اسلامي امام خميني(ره) با آن همراه بود; از اين رو چندين بار تبعيد شد و به زندان افتاد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز در مسؤوليت هاي گوناگون به فعاليت پرداخت. اكنون آيت اللّه جنتي افزون بر امامت موقت جمعه تهران و دبيري شوراي نگهبان، به فعاليت هاي سياسي، فرهنگي و علمي اشتغال دارد.