• سيد ابراهيم حاتمي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب :

  ملیت :

  تخصص :

 • مقدمات
  آخوند ملا بشير، آخوند ملا يعقوب مدرس، شيخ محمدصادق متشكري
  مطول: ميرزا علي مشكيني و امام موسي صدر
  سطح
  سيد محمد باقر سلطاني طباطبايي
  تجريد: محقق طوسي و محمد لاكاني
  كفايه: رسائل و مكاسب: محمد لاكاني، ميرزا محمد مجاهدي تبريزي
  خارج فقه و اصول
  سيد محمد حجت كوه كمري
  سيد حسين طباطبايي بروجردي
  شيخ محمدعلي اراكي
  امام خميني)


 • آثار مرتبط:
 • عضو مجلس خبرگان رهبري دوره سوم و چهارم، امام جمعه اردبيل)

  فعاليتها:
  تدريس علوم ديني، تبليغ و ارشاد، مبارزه عليه طاغوت از سال 42 تا پيروزي انقلاب، حضور در جبهه‌ها، اقامه نماز جماعت، امام جمعه موقت اردبيل، بازسازي و تأسيس مسجد، كتابخانه و مدارس علميه)
 • اساتيد
 • امام خميني، سيد حسين بروجردي، شيخ محمدعلي اراكي، سيد محمد حجت كوه‌كمري، سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي، محمد لاكاني، ميرزا محمد مجاهدي تبريزي، شيخ محمدصادق متشكري، ميرزا علي مشكيني، سيد موسي صدر، آخوند ملا يعقوب مدرس، آخوند ملا بشير

 • آيت‌الله سيد ابراهيم سيد حاتمي در سال 1303 هـ .ش برابر با 1343 هـ .ق در خانواده‌اي متدين در اردبيل به دنيا آمد. سيد ابراهيم پس از آموزش دروس متداول و قرآن در مكتب‌خانه، به مدارس جديد رفت. وي پس از پايان مقطع ابتدايي، به تحصيل علوم ديني پرداخت. آيت‌الله سيد حاتمي پس از فراگيري مقدمات نزد بزرگاني چون آخوند ملا بشير، ملا يعقوب مدرس، شيخ محمدصادق متشكري، براي ادامه تحصيل رهسپار حوزه علميه قم شده و بخش ديگري از مقدمات را نزد ميرزا علي مشكيني و سيد موسي صدر آموخت. آنگاه در سطوح عاليه شركت و از محضر حضرات ميرزا محمد مجاهدي تبريزي، محمد لاكاني و سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي بهره‌ها برد. ايشان پس از پايان دروس سطح در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام امام خميني، سيد حسين طباطبايي بروجردي، سيد محمد حجت كوه‌كمري و شيخ محمدعلي اراكي شركت كرد و از خرمن دانش اين فرزانگان خوشه‌ها چيد. آيت‌الله سيد حاتمي پيش از پيروزي انقلاب، به جرگه مبارزان با رژيم منحوس پهلوي پيوست و با سخنراني‌هاي افشاگرانه به فعاليت‌هاي سياسي پرداخت. ايشان پس از پيروزي انقلاب به امامت جمعه اردبيل منصوب شد. آيت‌الله سيد حاتمي عضو مجلس خبرگان رهبري در دوره سوم و چهارم نيز بود.