• محمدرضا نكونام

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  شيخ محمد واسطي، شيخ زاده (معالم)؛
  شيخ محمدتقي بروجردي؛ (داوودي)؛
  ادبيات: اديب نيشابوري.
  سطح
  رسايل، كفايه، حاشيه، شيخ محمدتقي بروجردي؛ (شيخ زاده).
  خارج فقه و اصول
  آيت الله گلپايگاني؛
  آيت الله الهي قمشه¬اي (حكمت، فلسفه، هييت)؛
  آيت الله شعراني (فلسفه)؛
  آيت الله ميرزا هاشم آملي؛
  آيت الله شيخ مرتضي حايري؛
  علامه طباطبايي؛
  آيت الله شريعتمدار.
  تدريس
  مقدمات (سيوطي، ادبيات، شرح امثله، صرف و نحو (قم ـ تهران، اصفهان و...).
  سطح
  خارج، عرفان، فلسفه و منطق، تجويد.
  )


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه؛
  نماينده امام.
  )

  فعاليتها:
  تدريس؛
  تأليف، تحقيق و پژوهش؛
  تبليغ و ارشاد؛
  تأسيس و بناي مسجدي در يكي از روستاهاي شيراز؛
  نماينده امام در كيش؛
  تأسيس انتشارات؛
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي
  )
 • ردّ بر اخباري گري (4 جلد)؛
  ديوان اشعار (7 جلد)، غزل، مثنوي، رباعي و...)؛
  خدا انكاري و اصول الحاد.
 • اساتيد
 • آيت الله گلپايگاني؛
  آيت الله ميرزا هاشم آملي؛
  اديب نيشابوري؛
  آيت الله سيد ابوالحسن قزويني؛
  آيت الله سيد احمد خوانساري؛
  علامه طباطبايي؛
  آيت الله الهي قمشه¬اي؛
  آيت الله شعراني؛
  شيخ محمدتقي هروي؛
  آيت الله شيخ مرتضي حايري؛
  آيت الله شريعتمدار؛
  آيت الله شيخ محمد واسطي؛
  آيت الله محمدتقي بروجردي؛
  آيت الله داوودي؛
  آيت الله شيخ زاده.

 • آيت الله محمدرضا نكونام در سال 1327 شمسي در سعيد آباد گلپايگان در خانواده­اي متدين ديده به جهان گشود. وي تحصيلات خود را از مكتب خانه اي در تهران آغاز نمود. سپس در مدارس جديد تا مقطع متوسطه به تحصيل پرداخت. آن گاه دروس حوزوي را به طور خصوصي آغاز كرد و مقدمات دروس را از محضر بزرگاني چون شيخ محمد واسطي، شيخ محمدتقي بروجردي، داوودي، شيخ­زاده فرا گرفت.آيت الله نكونام پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح خارج فقه و اصول در تهران براي تكميل دروس راهي حوزه علميه قم گرديد. وي در تهران از محضر حضرات آيات: سيد ابوالحسن قزويني، فلسفه، فقه و اخلاق، سيد احمد خوانساري، فقه، شعراني اسفار، فلسفه، الهي قمشه­اي عرفان و منظومه آموخت. در قم نيز در درس خارج آيات عظام: سيد محمدرضا گلپايگاني، ميرزا هاشم آملي، شيخ مرتضي حايري، شريعتمدار، علامه سيد محمدحسين طباطبايي شركت كرد و بهره­ها برد. آيت الله نكونام در ضمن تحصيل، به تدريس نيز مي­پرداخت. وي در دوران تحصيل ضمن تدريس علوم ديني، از فعاليت­هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز غافل نبود و در بيشتر شهرهاي ايران از جمله مشهد، اصفهان، كرمان، جهرم و شيراز به تدريس و تبليغ و ارشاد مي­پرداخت. آيت­الله نكونام در جريان مبارزه امام و مردم عليه طاغوت، با حمايت خود از رهبري و افشاگري عليه رژيم، دين خود را به انقلاب و امام ادا نمود.