• محمد كلباسي

 • نام پدر :كمال الدين

  شهر محل سکونت :اصفهان

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مغني، شيخ محمدعلي حبيب آبادي؛
  سيوطي، سيد ابوالحسن مرتضوي؛
  شرح نظام، آقاي اصولي؛
  قوانين، سيد علي اصغر برزاني؛
  معالم و شرح لمعه، شيخ هيبت الله هرندي؛
  مطول، شرح لمعه، احمد فياض؛ سيد آقا خان؛
  سطح
  كفايه و رسائل، حاج آقا رحيم ارباب.
  خارج فقه و اصول
  آيت الله بروجردي؛
  امام خميني؛
  آيت الله اراكي؛
  آيت الله سيد محمد محقق داماد؛
  آيت الله گلپايگاني؛
  منطق، منظومه و حكمت فلسفه؛
  علامه طباطبايي.
  )


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه.)

  فعاليتها:
  تدريس؛
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي، توزيع بيانيه¬ها و اعلاميه¬هاي امام.
  )
 • 1.تقريرات فقه و اصول آيت الله بروجردي؛
  2.حقوق زن و ميراث
 • اساتيد
 • امام خميني؛
  آيت الله بروجردي؛
  آيت الله گلپايگاني؛
  آيت الله اراكي؛
  آيت الله سيد محمد محقق داماد؛
  علامه طباطبايي؛
  امام خميني(ره)؛
  حاج رحيم ارباب؛
  شيخ محمدعلي حبيب آبادي؛
  سيد ابوالحسن مرتضوي؛
  سيد علي اصغر برزاني؛
  شيخ هيبت الله هرندي؛
  احمد نيامن؛
  سيد آقا خان.

 • آيت الله شيخ محمد كلباسي فرزند كمال الدين، در سال 1304 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در اصفهان ديده به جهان گشود. شيخ محمد تحصيلات خود را نزد پدرش بزرگوارش آيت الله حاج ميرزا كمال الدين كلباسي آغاز نمود. سپس براي ادامه تحصيل وارد مدارس جديد گرديد و تا مقطع متوسطه به تحصيل پرداخت. آنگاه به خواست پدر و علاقه خود به فراگيري علوم حوزوي پرداخت. وي با شهيد بزرگوار بهشتي هم بحث بود و چند صباحي نيز در كنار هم به خوشه چيني از خرمن دانش بزرگان دين مشغول بودند. آيت الله كلباسي دروس مقدمات را از محضر شيخ محمدعلي حبيب آبادي، سيد ابوالحسن مرتضوي، سيد علي اصغر برزاني، سيد محمدباقر موحد ابطحي، سيد آقاخان آموخت. سپس دروس سطح را از محضر حاج آقا ابراهيم ارباب فرا گرفت.ب آن گاه براي ادامه تحصيل، راهي حوزه علميه قم گرديد و دروس خارج فقه و اصول از محضر آيات عظام: بروجردي، امام خميني اراكي، محقق داماد، گلپايگاني فرا گرفت. وي ضمن تحصيل به تدريس دروس قوانين، رسائل و كفايه، سطح، درس خارج نيز اشتغال دارد.