• سيد مجتبي رودباري

 • نام پدر :سيد حسين

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايران

  تخصص :

 • لمعه:
  ميرزا محمدتقي ستوده؛
  جامع المقدمات، آيت‌الله ضيابري؛
  حاشيه ملا عبدالله و جامي شيخ علي عرباني؛
  آيت‌الله سيد حسين رودباري؛
  سيوطي، شيخ محمدعلي انشايي؛
  مغني، آيت‌الله سبحاني، آيت‌الله امينيان؛ آيت‌الله ميرزا حسين نوري؛
  رسائل آيت‌الله ميرزا جعفر سبحاني؛
  رسائل آيت‌الله عبدالكريم موسوي اردبيلي؛
  مكاسب آيت‌الله ميرزا علي مشكيني،
  كفايه؛ منظومه، شهيد مفتح؛
  اسفار، علامه طباطبايي؛ آيت‌الله بروجردي (قم) ؛ آيت‌الله شاهرودي (قم) ؛ آيت‌الله گلپايگاني (قم) ؛ امام خميني(ره)؛ آيت‌الله ميرزا هاشم آملي؛ آيت‌الله خويي (نجف) ؛ آيت‌الله حكيم (نجف))


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه علميه رشت؛ مسئول كتابخانه عمومي اميرالمؤمنين(ع))

  فعاليتها:
  تأسيس كتابخانه عمومي اميرالمؤمنين(ع)؛
  تدريس علوم ديني؛
  احداث مسجد جامع ولي عصر رودبار.)
 • حقوق تجارت اسلامي؛
  تقريرات درس خمس آيت‌الله خويي.
 • اساتيد
 • امام خميني(ره)، آيت‌الله خويي، آيت‌الله حكيم، آيت‌الله ميرزا هاشم آملي، آيت‌الله گلپايگاني، آيت‌الله شاهرودي، آيت‌الله بروجردي، علامه طباطبايي، شهيد مفتح، آيت‌الله مشكيني، آيت‌الله نوري همداني، آيت‌الله سبحاني، آيت‌الله موسوي اردبيلي، آيت‌الله امينيان، آيت‌الله ضيابري، آيت‌الله رودباري، شيخ محمدعلي انشايي، شيخ علي عرباني، ميرزا محمدتقي ستوده.

 • آيت‌الله سيد مجتبي رودباري فرزند آيت‌الله سيد حسين رودباري در سال 1312 هـ .ش برابر با 1352ق در خانواده‌اي اهل علم و فضيلت در نجف اشرف متولد شد و تا سال 1319 هـ .ش در جوار مرقد اميرالمؤمنين علي(ع) اقامت داشت. سپس همراه خانواده به ايران بازگشت و در رشت رحل اقامت افكند. آيت‌الله رودباري دوره ابتدايي را در دبستان فاريابي رشت به پايان رساند. وي در سال 1326 هـ .ش به تشويق و راهنمايي پدر توفيق ورود به كسوت طلبگي پيدا كرد. سيد مجتبي جامع المقدمات را در رشت و نزد آيت‌الله ضيابري فرا گرفت. سپس براي ادامه تحصيلات به حوزه علميه قم رفت و به مدت 14 سال در جوار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به فراگيري دروس مشغول بود. وي در طي اين مدت در دروس جديد نيز شركت كرد و موفق به دريافت ديپلم شد. آيت‌الله رودباري در سال 1343 هـ .ش به همراه پدر براي تكميل دروس راهي حوزه علميه نجف گرديد و از محضر آيات عظام سيد ابوالقاسم خويي، سيد محسن حكيم و ميرزا هاشم آملي بهره‌ها برد. آيت‌الله رودباري در سال 1358 هـ .ش به ايران بازگشت و در رشت ساكن شد و به تدريس پرداخت. يكي از اقدامات مفيد و مؤثر ايشان تأسيس كتاب‌خانه حضرت اميرالمؤمنين(ع) براي نوجوانان و جوانان است.