• عبدالمجيد باقري بنابي

 • نام پدر :يوسف

  شهر محل سکونت :بناب

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  لمعه، شيخ يوسف باقري بنابي؛
  ادبيات، شيخ عبدالمجيد شربياني؛
  لمعه، شيخ اسماعيل اعلائي.
  سطح
  شيخ احمد پاياني؛
  شيخ ابوالفضل علمايي؛
  شيخ مصطفي اعتمادي؛
  رسائل، شيخ جعفر سبحاني؛
  كفايه، سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي.
  خارج فقه و اصول
  آيت الله سيد محمد محقق داماد؛
  آيت الله سيد محمدرضا گلپايگاني؛
  امام خميني، ميرزا هاشم آملي.
  درس اخلاق
  شيخ عباس تهراني؛
  حسين فاطمي قمي.)


 • آثار مرتبط:
 • رياست حوزه علميه بناب؛
  استاد حوزه؛)

  فعاليتها:
  حضور در جبهه¬ها؛
  توسعه و تقويت حوزه¬هاي علميه تهران و بناب؛
  تدريس علوم حوزوي؛
  اقامه نماز جماعت؛
  مبارزات سياسي عليه رژيم طاغوت.)
 • اساتيد
 • آيت الله سيد محمد محقق داماد؛
  آيت الله سيد محمدرضا گلپايگاني؛
  امام خميني(ره)؛
  آيت الله سيد ميرزا هاشم آملي؛
  شيخ عباس تهراني؛
  حسين فاطمي قمي؛
  آيت الله سيد سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي؛
  شيخ جعفر سبحاني؛
  شيخ مصطفي اعتمادي؛
  شيخ احمد پاياني؛
  شيخ يوسف باقري بنابي، شيخ عبدالمجيد شربياني، شيخ اسماعيل اعلايي.

 • آيت الله باقري بنابي در سال 1381 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در بناب از توابع تبريز ديده به جهان گشود. وي پس از گذراندن دوره ابتدايي به دليل علاقه به علوم ديني، به تحصيل علوم حوزوي در تبريز پرداخت. آيت الله باقري دروس مقدماتي را نزد پدر شيخ يوسف باقري و شيخ عبدالمجيد شربياني آموخت. سپس به آموختن دروس سطح، نزد حضرات آيات: شيخ احمد پاياني، شيخ ابوالفضل علمائي، شيخ مصطفي اعتمادي، شيخ جعفر سبحاني، سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي پرداخت. آيت الله باقري پس از پايان دروس سطح، در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام سيد محمد محقق داماد، سيد محمدرضا گلپايگاني، امام خميني، ميرزا هاشم آملي شركت كرد و از خرمن دانش اين بزرگان خوشه چيد.اين فقيه فرزانه، پس از بازگشت به تبريز به تدريس علوم ديني و توسعه و تقويت مدارس علوم ديني تبريز پرداخت. وي در جريان مبارزات مردم عليه رژيم طاغوت، با سخنراني­هاي افشاگرانه و دعوت مردم به راهپيمايي­هاي اعترض­آميز، به مبارزه با رژيم پرداخت.