• سيدحسن موسوي شالي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :قزوين

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  جامع المقدمات، سيد محمود مرعشي، نجف اشرف؛
  شيخ حسين تهراني.
  سطح
  كفايه، ميرزا باقر زنجاني، نجف اشرف.
  خارج فقه و اصول
  آيت الله خويي(نجف)؛
  آيت الله غروي كمپاني؛
  اخلاق و عرفان
  سيد علي قاضي طباطبايي تبريزي.)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه؛
  امامت جمعه تاكستان از سوي امام خميني؛
  نماينده ولي فقيه در تاكستان؛
  نمايندگي مجلس خبرگان رهبري در دور دوم از استان زنجان دوره سوم از استان قزوين.)

  فعاليتها:
  بناي مساجد متعدد در قزوين و نواحي اطراف؛
  تعمير و بازسازي مدارس، مساجد قزوين؛
  بناي حمام؛
  راهسازي؛
  حضور در جبهه هاي جنگ؛
  تبليغ و ارشاد؛
  تدريس علوم ديني؛
  محو رسومات باطل؛
  مبارزه با مظاهر حكومت پهلوي؛
  بيرون راندن مسيحيان خارجي از منطقه.)
 • اساتيد
 • آيت الله خويي؛
  آيت الله شيخ محمدباقر زنجاني؛
  سيد محمود مرعشي نجفي؛
  شيخ حسين تهراني.

 • آيت الله سيدحسن موسوي شالي در سال 1333 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در شال از توابع قزوين ديده به جهان گشود. سيدحسن تحصيلات خود را از مكتب­خانه آغاز كرد و در كنار آن دروس جنبي مانند رياضيات و... را فرا گرفت. سپس براي ادامه تحصيل راهي نجف اشرف شد و دروس مقدمات را از محضر آيت الله سيد محمود مرعشي آموخت. آنگاه در دروس سطح و خارج فقه و اصول شركت كرد و از محضر آيات عظام ميرزا باقر زنجاني، سيد ابوالقاسم خويي بهره برد. آيت الله موسوي شالي در كنار تحصيل به تدريس نيز اشتغال داشت و از اين رهگذر شاگردان بسياري تربيت كرد

  وي پيش از پيروزي انقلاب، با سخنراني­هاي افشاگرانه عليه رژيم به مبارزه آشكار با ساواك و پهلوي پرداخت. ازاين­ رو، از سوي ساواك دستگير و زنداني شد. اين فقيه فرزانه، پس از انقلاب نيز با حضور در جبهه­ ها و تبليغ و ارشاد دين خود را ادا كرد.