• سيد عبدالعلي آيت اللهي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :لار

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  ادبيات: شيخ عبدالرسول اصطهباناتي.
  سطح
  رسائل، مكاسب، كفايه (آيت الله سيد نورالدين حسيني؛ شيخ ابوالحسن حدائق).
  خارج فقه و اصول
  آيت الله صدر؛
  فقه، آيت الله محمدتقي خوانساري؛
  فلسفه آيت الله ميرزا محمدعلي حكيم نمازي؛
  منظومه آيت الله شيخ احمد دارابي؛
  فقه آيت الله ميرزا عبدالهادي شيرازي (نجف)؛
  آيت الله حكيم(نجف)؛
  اصول، آيت الله خويي؛
  آيت الله بروجردي (قم).)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه؛
  نماينده ولي فقيه در لار.)

  فعاليتها:
  تدريس علوم ديني؛
  اقامه جماعت.)
 • اساتيد
 • آيت الله بروجردي؛
  آيت الله خويي؛
  آيت الله صدر؛
  آيت الله سيد محمدتقي خوانساري؛
  آيت الله ميرزا محمدعلي حكيم نمازي؛
  آيت الله حكيم؛
  ملا احمد دارابي؛
  آيت الله ميرزا عبدالهادي شيرازي؛
  آيت الله خويي؛
  آيت الله بروجردي؛
  شيخ عبدالرسول اصطهباناتي؛
  سيد نورالدين حسيني؛
  شيخ ابوالحسن حدائق.

 • آيت الله سيد عبدالعلي آيت اللهي در سال 1299 شمسي در خانواده­اي اهل علم و فضيلت در شيراز ديده به جهان گشود، سيد عبدالعلي پس از فراگيري دروس ابتدايي در مكتب خانه به تحصيل علوم ديني پرداخت. وي دروس مقدماتي را در مدرسه خان و نزد استادان بزرگي چون: شيخ عبدالرسول اصطهباناتي خواند. آنگاه در دروس سطح از محضر استاد آيت الله سيد نورالدين حسيني و شيخ ابوالحسن حدائق بهره برد. آن­گاه از محضر حضرات آيات: صدر، سيد محمدتقي خوانساري، ميرزا محمدعلي حكيم نمازي، ملا احمد دارابي، خارج فقه و اصول و فلسفه و منظومه را فرا گرفت. سپس براي ادامه تحصيل راهي نجف اشرف شد و از استادان نامي آن حوزه پربار، آيت الله سيد ابوالقاسم خويي، آيت الله ميرزا عبدالهادي شيرازي آيت الله حكيم بهره كافي برد. آيت الله سيد عبدالعلي آيت اللهي به درخواست مردم لار و پيشنهاد علماي نجف به ايران بازگشت و در لار ساكن شد. وي در لار به تدريس علوم ديني پرداخت و از اين رهگذر شاگردان بسياري تربيت كرد. اين فقيه فرزانه پس از 7 سال براي تكميل دروس به قم رفت و از محضر آيات عظام: سيدحسين بروجردي، استفاده كرد.آيت الله آيت اللهي نماينده ولي فقيه در لار بود. وي علاوه بر هنر خوشنويسي، شعر نيز مي­ سرود. و از شعراي فارس است وي در 19 خرداد نودو يك در گذشت.