• علي ثابتي

 • نام پدر :محمد

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  جامع المقدمات، سيوطي: ميرزا محمد همداني(پدر)
  مطول: شيخ جواد تبريزي
  معالم الاصول: شيخ جواد تبريزي، ناصر مكارم شيرازي، امام موسي صدر
  لمعتين: شهيد محمد صدوقي، ميرزا علي مشكيني

  سطح
  رسائل ومكاسب: ميرزا علي مشكيني
  كفايه: ميرزا محمدعلي مجاهدي تبريزي
  خارج فقه و اصول
  سيد حسين طباطبايي بروجردي
  امام خميني
  سيد محمدرضا گلپايگاني
  شيخ محمدعلي اراكي
  منظومه و اشارات: حسين علي منتظري)


 • آثار مرتبط:
 • عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  استاد حوزه)

  فعاليتها:
  عضويت در شوراي استفتائات دفتر آيت الله گلپايگاني
  عضويت در شوراي استفتائات دفتر ايت الله صافي
  تدريس علوم ديني
  تبليغ آحكام و آيين اسلام
  عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  مبارزه رژيم ستم شاهي)
 • تدوين كتاب جامع المسائل
 • اساتيد
 • استادان
  سيد حسين بروجردي
  امام خميني
  سيد محمدرضا گلپايگاني
  شيخ محمدعلي اراكي
  حسين علي منتظري
  ميرزا محمدعلي مجاهدي تبريزي
  ميرزا علي مشكيني
  شيخ جواد تبريزي
  ناصر مكارم شيرازي
  امام موسي صدر
  ميرزا محمد همداني

 • آيت الله علي ثاتبي در سال 1308 هـ . ش برابر با سال 1348 هـ . ق در خانواده‌اي متدين و دوستدار خاندان پاك پيامبر(ص) در همدان به دنيا آمد. پدرش‌ ميرزا محمد همداني‌ از علماي‌ معروف‌ همدان‌ بوده وي‌ در زمان‌ آيت‌ الله‌ حاج‌ شيخ‌ عبدالكريم‌ حائري‌ سالها در قم‌ به‌ تدريس‌ اشتغال‌ داشته‌ و از شاگردان‌ طراز اول‌ آن‌ مرحوم‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. پس از درگذشت‌ آيت‌ الله‌ حائري‌ ايشان‌ به‌ همدان‌ بازگشت و در سال‌ 1324 هـ . ش برابر با محرم‌ سال‌ 1365 هـ . ق دار فاني‌ را وداع‌ گفت‌. استاد ثابتي‌ تحصيلش را در 7 سالگي‌ آغاز كرد. وي در سال‌ 1320 هـ . ش پس از پايان مقطع ابتدايي به تحصيل علوم  ديني‌ رو آورد. ايشان دروس‌ مقدمات‌ را در خدمت‌ پدر بزرگوارش‌ آغاز كرد؛ اما پس‌ از مدتي‌ پدرش‌ به‌ رحمت‌ پروردگار شتافت‌ و او ناگزير در سال 1320 به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ رفت.استاد ضمن‌ اتمام‌ باقيمانده دروس‌ دورة‌ مقدمات‌، به‌ تحصيل‌ دوره‌ سطح‌ پرداخت. پس‌ از آن‌ به‌ درس‌ خارج‌ آيات‌ عظام‌ راه‌ يافت‌ و سالها از محضر علم‌ و عمل‌ آنان‌ بهره‌مند شد. او در طي‌ اين‌ سال‌ها از تحصيل‌ اخلاق‌ اسلامي‌ و شركت‌ در درسهاي‌ اخلاق‌ نيز غافل‌ نماند و در كنار فراگيري‌ فقه‌ و اصول‌ به‌ تحصيل‌ علوم‌ فلسفي‌ نيز مبادرت‌ ورزيد. آيت‌ الله‌ ثابتي‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ خود به‌ محضر عالمان‌ بسياري‌ شرفياب‌ شد. او كه‌ جامع‌ المقدمات‌ و بخشي‌ از سيوطي‌ را نزد پدر فرا گرفته‌ بود، در قم‌ در درس‌ مطول‌ آيت‌ الله‌ شيخ‌ جواد تبريزي‌ شركت‌ كرد و معالم‌ را نزد او و نيز آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ و امام‌ موسي‌ صدر آموخت‌. استاد بخشي‌ از لمعه را نزد شهيد آيت‌ الله‌ محمد صدوقي‌ و بخش‌ ديگر آن‌ و نيز رسائل‌ و مكاسب‌ را نزد آيت‌ الله‌ ميرزا علي مشكيني‌ و كفاية‌ را نزد آيت‌ الله‌ ميرزا محمد مجاهدي‌ فرا گرفت‌.با پايان‌ يافتن‌ دروس‌ سطح‌ به‌ درس‌ خارج‌ آيات‌ عظام‌ سيد حسين بروجردي‌، امام‌ خميني‌، سيد محمدرضا گلپايگاني‌ و شيخ محمد علي و اراكي‌ ـ راه‌ يافت‌ و سالهاي‌ متمادي‌ از محضر آنان‌ استفاده‌ كرد. وي همچنين‌ در كلاس درس و بحث علوم‌ عقلي‌، شرح‌ منطومه‌ و شرح‌ اشارات‌ آيت‌ الله‌ حسين علي منتظري‌ شركت‌ جست‌.آيت‌ الله‌ ثابتي‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ خود با طلاب‌ و فضلاي‌ بسياري‌ رابطه‌ دوستي‌ داشت‌ و دروس‌ پيش‌ آموخته‌ را مباحثه‌ مي‌كرد كه‌ از جمله‌ آنان‌ مي‌توان‌ به‌ آقايان‌ آيت‌ الله‌ نيري‌ و آيت‌ الله‌ عراقچي‌ اشاره‌ كرد.وي در كنار تحصيل در عرصه‌ علم‌ و فرهنگ‌ نيز خدمات‌ بسياري‌ از خود برجاي‌ نهاد. از جمله‌ آنها سفرهاي‌ تبليغي‌ به‌ مناطق‌ گوناگون‌، عضويت‌ در شواري‌ استفتائات‌ دفتر آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌، تدوين‌ كتاب‌ مجمع‌ المسائل‌ و عضويت‌ در شوراي‌ استفتائات‌ آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌(ره‌) است‌.استاد ثابتي سال‌ها به‌ تدريس‌ كتب‌ دورة‌ مقدمات‌ و سطح‌ اشتغال‌ داشته‌ و از اين‌ رهگذر، طلاب‌ بسياري‌ را در مكتب‌ تشيع‌ تربيت‌ كرده‌ است‌. استاد ثابتي‌ در پيش‌ و پس‌ پيروزي از انقلاب‌ در فعاليتهاي‌ سياسي‌ حضور داشت. او بارها به‌ افشاي‌ ماهيت‌ رژيم‌ طاغوت‌ در شهرهاي‌ گوناگون‌ پرداخت‌ وي‌ از كساني‌ بود كه‌ به‌ ديدار تبعيد شدگان‌ در مناطق‌ گوناگون‌ كشور مي‌رفت‌؛ از جمله‌ اين مسافرت‌ها، سفر به‌ ايرانشهر و ديدار با رهبر معظم‌ انقلاب‌ بود كه‌ در آن‌ روزگار در تبعيد به‌ سر مي‌بردند.آيت‌ الله‌ ثابتي‌ هم‌ اكنون‌ در قم‌ حضور دارد و از اعضاي‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ است‌.