• سيد ابوالقاسم  كوكبي

 • نام پدر :حاج سيد علي اصغر

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي:
  مقدمات و سطح:
  آقا ميرزا فرج اللّه، جامع المقدمات، سيوطي، مغني، مطول، معالم، 1312 ـ 1314 هـ . ش، تبريز، مدرسه ي طالبيه
  ــ[2]ــ
  ميرزا حسن صادقي، شرح لمعه، 1320 هـ . ش به بعد، قم
  آيت اللّه ميرزا محمد مجاهدي تبريزي، فرائد الاصول، 1320 هـ . ش به بعد، قم
  آيت اللّه سيد محمد محقق داماد، مكاسب و كفاية الاصول، 1322 هـ . ش به بعد، قم
  خارج فقه و اصول:
  آيت اللّه العظمي سيد محمد حجت، فقه و اصول، 1324 ـ 1329 هـ . ش، قم
  آيت اللّه العظمي سيد حسين طباطبايي بروجردي، فقه، 1324 ـ 1329 هـ . ش، قم
  آيت اللّه العظمي سيد محسن حكيم، 1370 هـ . ق، 6 ماه، نجف اشرف
  آيت اللّه العظمي سيد عبدالهادي شيرازي، 1370 هـ . ق، 6 ماه، نجف اشرف
  آيت اللّه العظمي سيد محمود شاهرودي، 1370 هـ . ش، 6 ماه، نجف اشرف
  آيت اللّه العظمي سيد ابوالقاسم خويي، 1370 هـ . ق، 6 ماه، نجف اشرف
  حاج شيخ حسين حلّي، 1370 هـ . ق، 6 ماه، نجف اشرف
  شيخ باقر زنجاني، 1370 هـ . ق، 6 ماه، نجف اشرف
  آيت اللّه العظمي خويي، فقه و اصول، 1370 ـ 1385 هـ . ق، 15 سال، 2 دوره، نجف اشرف
  آيت اللّه العظمي سيد محسن حكيم، فقه، 1370 ـ 1385 هـ . ق، 15 سال، 2 دوره، نجف اشرف
  تفسير:
  آيت اللّه العظمي سيد ابوالقاسم خويي، 1370 ق به بعد، نجف اشرف
  توضيح: در شبهاي تعطيلي حوزه تشكيل مي شد.
  منطق:
  آقا ميرزا فرج اللّه حاشيه ي ملاعبداللّه، 1314 هـ . ش تبريز، مدرسه ي طالبيه
  علامه محمد حسين طباطبايي، منظومه ي سبزواري، 1320 هـ . ش، قم
  حكمت، فلسفه:
  علامه محمد حسين طباطبايي، منظومه ي سبزواري، 1320 هـ . ش، قم)
 • 1 ـ آيت اللّه العظمي سيد ابوالقاسم خويي از مقام علمي و شيوه ي درست وي در نوشتن تقريرات اصول، يادكرده و براي آينده اش دعا فرموده اند.(تقريظ آيت اللّه العظمي خويي بر تقريرات آقاي كوكبي)

  آثار مرتبط:
  1 ـ گنجينه ي دانشمندان، ج 4 و 9.
  2 ـ زندگي نامه ي حضرت آيت اللّه العظمي آقاي حاج سيد ابوالقاسم كوكبي
 • )

  فعاليتها:
  )
 • كتاب:
  1 ـ توضيح المسائل، فقه، 1372 هـ . ش، قم
  2 ـ مباني الاستنباط، اصول، مباحث قطع و ظن، عربي، 1386 هـ . ق، عراق
  3 ـ مباني الاستنباط، اصول، عربي، 1375 هـ . ق، 2 جلد، عراق
  4 ـ جزوه هاي مربوط به بحث هاي فقهي آيت اللّه العظمي خويي، از اول مكاسب محرمه تا پايان خيارات و مباحث تقليد، طهارت و صلاة و...
  5 ـ جزوه ي مربوط به مبحث رضاع
  6 ـ مناسك حج، فقه
 • اساتيد

 • آيت اللّه حاج سيد ابوالقاسم كوكبي در سال 1305 هـ . ش برابر با 1345 هـ . ق در «باغميشه»ي تبريز به دنيا آمد. پدرش، حاج سيد علي اصغر باغميشه اي از دانشمندان آذربايجان و تبريز به شمار مي رفت.در دوران كودكي به همراه پدر به قم رفت. در 6 سالگي به مكتب خانه اي سپرده شد كه مكتب دار آن يك بانوي محترم از خانواده ي اهل علم بود. در آن جا، قرآن را فراگرفت. همان هنگام به درخواست مردم تبريز و دستور آيت اللّه حايري، پدرش به تبريز بازگشت. وي نيز همراه پدر به باغميشه تبريز رفت و نزد ميرزا فرج اللّه(پسر عمه اش) در مدرسه ي «طالبيه»ي تبريز، به فراگيري كتاب هاي معمول آن روز پرداخت.دروس مقدماتي مانند: ادبيات فارسي، كليله و دمنه، ابواب الجنان، جامع عباسي، جامع المقدمات ملامحسن را در مدرسه ي طالبيه گذراند. سپس به فراگيري نهج البلاغه روي آورد. آن گاه براي ادامه ي تحصيل راهي قم گرديد. دروس سطح مانند مكاسب و كفايه را نزد عالمان بزرگ قم هم چون: آيت اللّه سيد محمد محقق داماد فراگرفت. منظومه را در محضر علامه سيد محمد حسين طباطبايي آموخت. پس از آن، از درس خارج فقه و اصول آيت اللّه العظمي حجت و درس خارج فقه آيت اللّه العظمي بروجردي بهره برد. و هم زمان با آن، به تدريس كتاب هاي شرح لمعه و رسائل روي آورد.شوق دانش اندوزي، وي را بر آن داشت تا براي تكميل تحصيلات و بهره گيري بيشتر از محضر استادان بزرگ فقاهت، به نجف اشرف برود.از اين رو در سال 1370 هـ . ق يك مسافرت آزمايشي به نجف اشرف انجام داد كه 6 ماه به درازا كشيد. در اين مدت، در درس خارج فقه و اصول بزرگان حوزه ي علميه ي نجف اشرف، حضور يافت. سرانجام، درس آيت اللّه العظمي خويي ره را از نظر سبك و محتوا و شيوه ي بيان، پسنديد. پس از آن به ايران بازگشت، ولي دوباره راهي نجف شد و قريب به 20 سال در آن ديار از محضر آيت اللّه العظمي خوئي كسب فيض نمود. در اين دوران تدريس و تاليف نيز از فعاليت هاي مهم او به شمار مي آمد.سرانجام در سال 1391 هـ . ق در پي فشارهاي اجتماعي و سياسي رژيم عراق به ناچار به ايران بازگشت و در قم اقامت گزيد. پس از حضور در قم، تدريس خارج فقه و اصول را آغاز كرد كه يك دوره ي كامل اصول فقه را به پايان برده است  .