• عبدالرحيم سامت قزويني

 • نام پدر :حسن

  شهر محل سکونت :قزوين

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي:
  مقدمات و سطح:
  ادبيات، معالم و مطول، حاج ميرزا يحيي مفيدي.
  سيد هبة الله تلاتري.
  شيخ تقي مدرسي، 1301 ـ 1306 هـ. ش، قزوين.
  ادبيات، سيوطي، رسائل، شيخ علي اكبر الهيان.
  سيد هادي تألهي.
  سيد موسي زرآبادي.
  ميرزا محمود رئيسي.
  شيخ حسن نويسي، 1306 به بعد، قم.
  سيد محمد حجت كوه كمره اي، كفاية و مكاسب، 1306 ـ 1310 هـ. ش، قم.
  ميرزا محمد همداني، 1306 ـ 1310 هـ. ش، قم.
  شيخ ابوالفضل مفسّر، 1306 ـ 1311 هـ. ش، قم.
  حسن فاضل، 1306 ـ 1310 هـ. ش، قم.
  سيد مهدي درچه اي، سال 1311 هـ ش، 1 سال، اصفهان.
  سيد محمد نجف آبادي، سال 1311 ش 1 سال، اصفهان.
  سيد علي نجف آبادي، سال 1311 ش 1 سال، اصفهان.
  حاج آقا رحيم ارباب، سال 1311 ش 1 سال، اصفهان.
  * خارج فقه و اصول
  سيد ابوالحسن اصفهاني، فقه و اصول، 1311 ـ 1321 هـ. ش 10 سال، نجف اشرف.
  شيخ ضياءالدين عراقي، فقه و اصول، 1311 ـ 1316 هـ. ش 5 سال، 2 دوره، نجف اشرف.
  ميرزا ابوالحسن مشكيني، فقه و اصول، 1311 ـ 1321 هـ. ش، نجف اشرف.
  موسي خوانساري، فقه و اصول، 1311 ـ 1321 هـ. ش، نجف اشرف.
  محمد حسين غروي اصفهاني، فقه و اصول، 1311 ـ 1321 هـ. ش، نجف اشرف.
  محمد رضا آل ياسين، فقه و اصول 1311 ـ 1321 هـ. ش، نجف اشرف.
  شيخ كاظم شيرازي، فقه و اصول، 1311 ـ 1321 هـ. ش، نجف اشرف.
  ميرزا محمد حسين ناييني، فقه و اصول، 4 ماه، نجف اشرف.

  * حكمت و فلسفه:
  سيد موسي زرآبادي
  * هندسه:
  معيني، پيش از 1301 هـ. ش)
 • آيت اللّه سيد ابوالحسن اصفهاني، اجازه اجتهاد ايشان را با خط مبارك خويش نوشته است; در حالي كه براي ديگران، مي فرمودند:«بنويسيد تا من امضاء كنم.»

  آثار مرتبط:
 • )

  فعاليتها:
  1 ـ بيرون آوردن مدارس علميه قزوين از دست دولتي هاي غاصب موقوفات.
  (توضيح: وقتي ايشان از نجف برگشتند. همه مدارس قزوين به جز «مولاقلي خان»، در اختيار دولتي ها قرار داشت و بسيار كم رونق و كم جمعيت بود).
  2 ـ تدريس، و تبليغ و اقامه ي نماز، 50 سال، قزوين
  3 ـ شركت در راهپيمايي و صدور اعلاميه در پشتيباني از نهضت اسلامي مردم به رهبري امام خميني)
 • تقريرات:
  1 ـ تقرير درس خارج فقه سيد ابوالحسن اصفهاني در طهارت، بيع و حج
  2 ـ تقرير درس خارج اصول آقا ضياءالدين عراقي
  3 ـ تقرير درس خارج فقه آقا ضياء الدين عراقي در غصب، قضاء و زكات.
  4 ـ تقرير درس خارج فقه ميرزا محمد حسين ناييني در خيارات.
  5 ـ تقرير درس خارج فقه ميرزا ابوالحسن مشكيني در صلاة .
  6 ـ تقرير درس خارج اصول فقه در مباحث حجيت ظن و اصل برائت
 • اساتيد

 • آيت اللّه ميرزا عبدالرحيم سامت در 6 ربيع الثاني 1321 هـ. ق برابر با 10 تير1282 هـ. ش در قزوين، ديده به جهان گشود. پدرش، ميرزا حسن از نوادگان مولا رفيع الدين واعظ قزويني، صاحب كتاب ابواب الجنان است. وي پس از گذراندن مكتب خانه، وارد مدرسه هاي نوبنيادي شد كه در آن علوم جديد را مي آموختند. تا پايان دوره اول دبيرستان را در آن جا فراگرفت. مدتي به كسب و كار در بازار روي آورد. سپس در سن 20 سالگي وارد حوزه علميه قزوين شد. مقدمات و بخش هايي از معقول و منقول را نزد بزرگاني هم چون: حاج شيخ يحيي مفيدي، سيد هبة الله تلا تري، حاج شيخ تقي مدرسي و علامه سيد موسي زرآبادي فراگرفت. آن گاه در 25 سالگي به حوزه علميه قم روي آورد و از استادان عالي مقام آن، مانند: شيخ حسن نويسي، شيخ ابوالفضل مفسر، ميرزا محمد همداني و سيد محمد حجت كوه كمره اي بهره برد. سپس براي تكميل دانش خود به اصفهان رفت كه در آن هنگام هنوز از رونق خوبي برخوردار بود. وي در آنجا در مدرسه « نيم­آور» از خرمن دانش حضرات آيات: سيد مهدي درچه اي، سيد محمد و سيد علي نجفي و حاج آقا رحيم ارباب خوشه چيد. با اين حال، روح جستجوگرش سيراب نشد و دوباره به قم بازگشت. سپس به تشويق استاداني همچون آيت الله مفيدي، راهي نجف اشرف گرديد. در آن جا از محضر آيات عظام: سيد ابوالحسن اصفهاني، آقا ضياء عراقي و شيخ محمد حسين ناييني بهره برد و به درجه ي اجتهاد دست يافت. آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني و سيد عبدالهادي شيرازي در اجازه ي اجتهادشان، مقام والاي علمي آيت الله سامت را يادآور شده اند.پس از 10 سال اقامت در نجف اشرف، به قزوين بازگشت و بيش از نيم قرن، به تدريس، تبليغ دين اقامه نماز وترويج مذهب جعفري در آن شهر پرداخت. هم چنين با تلاش خستگي ناپذير در احياي حوزه علميه قزوين و پس گرفتن مدارس علمي از دست كارگزاران دولت پهلوي و سروسامان بخشيدن به امور ديني آن شهر، نقشي بسزا داشت. ايشان هم گام با ديگر روحانيون شهر با پشتيباني از نهضت اسلامي مردم به رهبري امام خميني، در راه مبارزه با رژيم پهلوي گام برمي داشت. سرانجام، اين انديشمند فرزانه در روز دوشنبه 25 بهمن 1378 هـ. ش برابر با 8 ذي قعده 1420 هـ. ق بدرود حيات گفت. پيكر ايشان پس از تشييعي باشكوه و نماز گزاردن آيت الله سيد عباس ابوترابي بر پيكر پاكش، در صحن امام زاده حسين(ع) قزوين به خاك سپرده شد.