• محمدجواد فاضل لنكراني

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  ادبيات: استاد بيگدلي
  سطح
  رسائل: سيد رسول تهراني، مصطفي اعتمادي
  مكاسب: پاياني
  خارج فقه و اصول
  فاضل لنكراني
  سيد كاظم حائري
  اشارات: حسن زاده آملي، جوادي آملي)


 • آثار مرتبط:
 • مديريت مركز فقهي ائمه اطهار(ع)
  عضو جامعه مدرسين حوزه علميه)

  فعاليتها:
  تدريس علوم حوزوي
  ارائه مقالاتي به كنگره‌ها
  اداره مركز فقهي ائمه اطهار(ع)
  مبارزه عليه رژيم طاغوت
  حضور در جبهه)
 • نگارش مقالات بسياري در زمينه‌هاي فقهي و اصول براي ارائه به كنگره شيخ انصاري، نراقي و مقدس اردبيلي حاشيه بر كتابهاي اصول فقه، مكاسب و كفايه كه هنوز به چاپ نرسيده.
 • اساتيد
 • فاضل لنكراني
  سيد كاظم حائري
  حسن زاده آملي
  جوادي آملي
  مصطفي اعتمادي
  پاياني
  بيگدلي

 • حجت الاسلام‌ محمد جواد فاضل‌ لنكراني‌ در سال‌ 1341 هـ . ش و در خانواده‌اي‌ روحاني در قم به‌ دنيا آمد. پدرش‌ آية‌الله‌ فاضل‌ لنكراني‌  از مراجع بود. محمد جواد تحصيلاتش را در قم‌ آغاز كرد و تا پنحم‌ ابتدايي‌ به‌ پايان‌ برد. پس‌ از آن‌ به‌ دليل‌ تبعيد پدرش‌ به‌ يزد، دروس‌ خود را در آنجا پي‌ گرفت‌ و سپس‌ به‌ قم‌ باز گشت‌. او پس‌ از به‌ پايان‌ بردن‌ سال‌ اول‌ دبيرستان‌، با مشورت‌ بزرگان‌ و به‌ دليل‌ شوق‌ بسيار براي‌ تحصيل‌ علوم‌ ديني‌ به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ پا نهاد و همزمان‌ دروس‌ دبيرستان‌ را نيز پي‌ گرفت‌ تا موفق‌ به‌ كسب‌ ديپلم‌ شد. سالهاي‌ نخستين‌ تحصيل‌ او در حوزه‌ علميه‌ قم‌ با راهپيمايي‌ ملت‌ ايران‌ براي‌ سرنگوني‌ رژيم‌ شاه‌ مصادف‌ شده‌ بود. و او نيز از خيل‌ عظيم‌ ملت‌ ايران‌ باز نماند و هماره‌ با مبارزان‌ همراه‌ بود. حجت‌الاسلام ‌والمسلمين‌ فاضل‌ لنكراني‌ در سالهاي‌ تحصيلش‌ به‌ محضر عالمان‌ بسياري‌ شرفياب‌ شد. او دروس‌ مقدماتي را نزد استاد بيگدلي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ نيز از استادان‌ برجسته‌ دورة‌ سطح‌ است‌، گذراند. سپس در دروس سطوح عاليه شركت كرد و از محضر حضرات آيات سيد رسول‌ تهراني‌ و آية‌الله‌ مصطفي‌ اعتمادي‌ راه‌ يافت‌. براي‌ فراگيري‌ مكاسب‌ نيز به‌ درس‌ آية‌الله‌ پاياني‌ (ره‌) استفاده كرد. با پايان‌ يافتن‌ دوره‌ سطح‌، به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ پدر گرامي‌‌اش ـ آية‌الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ ـ راه‌ يافت‌ و حدود 15 سال‌ از محضر ايشان‌ بهره‌ برد. همچنين‌ در حدود هفت‌ سال‌ در درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ آية‌الله‌ العظمي‌ وحيد خراساني‌ و در حدود دو سال‌ در درس‌ آية‌الله‌ سيد كاظم‌ حائري‌ شركت‌ كرد. ايشان دروس‌ عقلي‌ را نزد آية‌الله‌ حسن‌ زادة‌ آملي‌ و آية‌الله‌ جوادي‌ آملي‌ فرا گرفت‌. او در طي‌ اين‌ سالها با فضلاي‌ بسياري‌ رابطة‌ دوستي‌ داشت‌ و دروس‌ فرا گرفته‌ را با آنان‌ مباحثه‌ كرد كه‌ از ميان‌ آنها مي‌توان‌ به‌ شيخ‌ عبدالله‌ اسلامي‌ و شيخ‌ علي‌ حكيم‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد. حجت الاسلام‌ فاضل‌ در طول‌ سالهاي‌ تحصيل‌ هماره‌ به‌ امر تدريس‌ عنايت‌ ويژه‌ داشت‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ چندين دوره كتاب‌‌هاي معالم‌، اصول‌ فقه‌، شرح‌ لمعه‌، مكاسب‌ كفايه‌ را تدريس‌ كرد و هم‌ اكنون‌ هشت‌ سال‌ است‌ كه‌ به‌ تدريس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ اشتغال‌ دارد. او در طي‌ اين‌ سالها مقالات‌ فراواني‌ در زمينه‌هاي‌ فقهي‌ و اصول‌ و... نگاشته‌ كه‌ برخي‌ در كنگره‌هايي‌ همچون‌ كنگره‌ شيخ‌ انصاري‌ و مرحوم‌ نراقي‌ و مقدس‌ اردبيلي‌ ممتاز شناخته‌ شده‌ است‌. همچنين وي حاشيه‌هايي‌ بر كتابهاي‌ اصول‌ فقه‌، مكاسب‌ و كفايه‌ نگاشته‌ كه‌ هنوز به‌ چاپ‌ نرسيده‌ است‌. از فعاليتهاي‌ مهم‌ ايشان‌ در عرصه‌ فرهنگ، ادارة‌ مركز فقهي‌ ائمه‌ اطهار است‌ كه‌ در آن‌ طلاب‌ و فضلاي‌ بسياري‌ به‌ تحصيل‌ و پژوهش‌ مي‌پردازند و تاكنون‌ كتب‌ بسياري‌ در آنجا به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. از اقدامات مهم‌ اين‌ مركز برگزاري‌ لجنه‌هاي‌ فقهي‌ گسترده‌ است‌ كه‌ سهم‌ بسزايي‌ در پيشبرد مباحث‌ فقهي‌ و اصولي‌ داشته‌ است‌. حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل‌، در سالهاي‌ مبارزه‌ ملت‌ ايران‌، هماره‌ با آنان‌ همگام‌ بوده‌ است‌. او در سنين‌ نوجواني‌ در روز عاشورا، در محفلي‌ مقاله‌اي‌ در باره‌ نهضت‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) و اهداف‌ آن‌ خواند كه‌ رئيس‌ ساواك‌ را كه‌ در جلسه‌ حاضر بود، خشمگين كرد. او در سالهاي‌ تبعيد با پدرش همراه‌ بود، همواره‌ از مسائل‌ مهم‌ نهضت‌ آگاه‌ بود و ظلم‌ رژيم‌ شاه‌ را به‌ چشم‌ خود مي‌ديد. حجت‌الاسلام فاضل‌، پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ نيز هماره‌ مدافع‌ نظام‌ وانقلاب‌ بود و در‌ جنگ‌ تحميلي‌ و پس‌ از آن‌، به‌ حراست‌ از دستاوردهاي‌ نظام‌، اهميت‌ ويژه‌اي‌ مي‌داد. او هم‌ اكنون‌ از اعضاي‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ است‌ و در شهر قم‌ به‌ تدريس‌ و تربيت‌ طلاب‌ مي‌پردازد.