• علي آزاد قزويني

 • نام پدر :مقصود

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي
  مقدمات: لمعتين: علي‌پناه اشتهاردي،
  صرف مير: آقاي قاضوي،
  عروة الوثقي: شيخ علي‌اصغر اسپروريني،
  سطح
  مكاسب: سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي
  اسفار: ملا صدرا بادكوبه‌اي
  درس اخلاق: سيد حسين قمي
  خارج فقه و اصول
  سيد ابوالقاسم خويي، سيد محسن حكيم، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محمود شاهرودي، رضا همداني، سيد حسين حمامي، ميرزا حسن يزدي)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  1. تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم
  2. تبليغ و ارشاد مردم
  3. فعاليت‌هاي مبارزاتي درايران و عراق
  4. اقامه نماز جماعت)
 • 1. القصري في شرح عروة الوثقي
  2. حكم في جميل الاعصار
  3. آراء الفقيهه في المواضع التاليه
  4. فقه الجمرات
 • اساتيد
 • ـ آيت‌الله سيد ابوالقاسم خويي
  ـ آيت‌الله سيد محسن حكيم
  ـ آيت‌الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي
  ـ آيت‌الله علي‌پناه اشتهاردي
  ـ آيت‌الله سيد عبدالهادي شيرازي
  ـ آيت‌الله صدرا بادكوبه‌اي
  ـ آيت‌الله استهباناتي
  ـ آيت‌الله سيد حسين حمامي
  ـ آيت‌الله محمدرضا همداني
  ـ آيت‌الله ميرزا حسن يزدي
  ـ سيد حسين قمي
  ـ شيخ علي‌اصغر سپروريني

 • آيت‌الله علي آزاد قزويني در سال 1307 هـ .ش برابر با 1347 هـ .ق در خانواده‌اي مذهبي در يكي از روستاهاي قزوين به دنيا آمد. تحصيلات را در مكتب‌خانه روستا گذرانيد، سپس به قم آمد و از درس بزرگان حوزه اين شهر مقدمات و سطوح را آموخت، براي تكميل تحصيلات به عتبات عراق رفت و در نجف اشرف در درس خارج اصول و فقه آيات محترم سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محمود شاهرودي، سيد ابوالقاسم خويي و ديگران شركت كرد و ضمن تحصيل به تدريس سطوح پايين تر در نجف پرداخت.

  اين روحاني 90 ساله كه با حضور 30 ساله خود در جوار بارگاه اميرمؤمنان علي(ع)، محضر بسياري از بزرگان حوزه قم و نجف را درك كرده بود؛ در30 تير درگذشت.