• سيد ستار محمدي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :ميانه

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  صرف مير: ملا قنبر عماد الشريعه
  انموذج، سيوطي: ملا قنبر عمادالشريعه
  نحو: آخوند ملا ابراهيم نحوي
  منطق: سيد عبدالكريم انواري، شيخ حسن كلاهي
  مطول: آخوند ملا اصغر مطول گر
  شرايع: ملا محمدتقي مدرس
  سطح
  رسائل، سيد احمد شبيري زنجاني
  مكاسب، شيخ ابوالقاسم قمي، موسي صدر
  سيد شهاب الدين مرعشي نجفي
  قوانين، شيخ محمدعلي اديب تهراني
  خارج فقه و اصول
  امام خميني
  شيخ عباسعلي شاهرودي
  سيد شهاب الدين مرعشي نجفي
  شيخ عبدالكريم حائري يزدي
  سيد ابوالقاسم خويي، شهيد سيد اسدالله مدني)


 • آثار مرتبط:
 • امام جمعه ميانه به حكم امام خميني
  استاد حوزه
  رئيس هيئت مديره بقعه امام¬زاده اسماعيل)

  فعاليتها:
  تأسيس مدرسه علميه ميانه
  تجديد بناي مسجد جامع ميانه
  عمران بقعه امامزاده اسماعيل ميانه
  تبليغ و ارشاد
  امامت جمعه و جماعت
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي پهلوي
  تأسيس مدارس جديد در ميانه)
 • اساتيد
 • امام خميني
  سيد ابوالقاسم خويي
  سيد شهاب¬الدين مرعشي نجفي
  شيخ عبدالكريم حائري يزدي
  شيخ عباسعلي شاهرودي
  شهيد سيد اسدالله مدني
  شيخ محمدعلي اديب تهراني
  ملامحمدتقي مدرس
  سيد احمد شبيري زنجاني
  شيخ ابوالقاسم قمي
  سيد موسي صدر
  سيد عبدالكريم انواري
  شيخ حسن كلامي
  آخوند ملا اصغر مطول گر
  آخوند ملا ابراهيم نحوي
  ملا قنبر عمادالشريعه

 • سيدستار محمدي در سال 1239 هـ .ش برابر با 1333 هـ . ق در خانواده­اي مذهبي در ميانه ديده به جهان گشود. سيد ستار تحصيلاتش را از مكتب­خانه اي در زادگاهش آغاز كرد. وي پس آموزش­هاي متداول بخشي از مقدمات را در ميانه نزد يكي از علماي شهر ملاقنبر عماد الشريعه و ميرزا جعفر علم فرا گرفت. سپس براي تكميل آموخته هاي خود رهسپار حوزه علميه زنجان شد و مقدمات علوم ديني را از محضر بزرگاني چون آخوند ملا ابراهيم نحوي، سيد عبدالكريم انواري، شيخ حسن كلامي، آخوند ملا اصغر مطول­گو و ملا محمدتقي مدرس آموخت. آنگاه براي ادامه تحصيلات حوزوي به حوزه علميه قم رفت و سطوح عاليه را نزد آيات عظام سيد احمد شبيري زنجاني، شيخ ابوالقاسم قمي، شيخ محمدعلي اديب تهراني، موسي صدر و سيد شهاب الدين مرعشي نجفي بهره ­ها برد. آيت الله محمدي پس از پايان سطوح عاليه، از محضر حضرات آيات شيخ عباسعلي شاهرودي، امام خميني، سيد شهاب­الدين مرعشي نجفي، شيخ عبدالكريم حائري يزدي كسب فيض كرد. وي مدت كوتاهي نيز در نجف اشرف به تحصيل پرداخت واز محضر آيت الله سيد ابوالقاسم خويي و شهيد سيد اسدالله مدني استفاده كرد. سپس به ايران بازگشت. و به درخواست مردم ميانه به زادگاهش بازگشت و با تأسيس مدرسه علميه­ اي به تدريس پرداخت. وي ضمن فعاليت­هاي علمي و تدريس به خدمات اجتماعي و فرهنگي نيز اهتمام داشت و از خدمات او تجديد بناي مسجد جامع، عمران بعقه امامزاده اسماعيل ميانه است.