• علي اكبر مشكيني

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  علي مشكيني (پدر)
  سطح
  خارج
  سيد حسين بروجردي
  امام خميني
  سيد محمد محقق داماد

  تدريس
  مقدمات
  سطح
  خارج فقه و اصول
  اخلاق)


 • آثار مرتبط:
 • عضويت در خبرگان؛
  مسئول گزينش و اعزام قضاوت با حكم امام؛
  رياست مجلس خبرگان رهبري در سه دوره؛
  امامت جمعه قم با حكم امام و رهبري؛
  عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛
  رياست شوراي بازنگري قانون اساسي.)

  فعاليتها:
  ـ مبارزه عليه رژيم ستم شاهي و تبعيد و زنداني شدن توسط ساواك؛
  ـ تدريس علوم ديني؛
  ـ فعاليت هاي سياسي و اجرايي؛
  ـ همكاري با نشريات و ارائه مقاله؛
  ـ اقامه نماز جمعه و جماعت؛
  ـ تأسيس موسسه الهادي؛
  ـ تدوين قانون اساسي؛)
 • 1. اصطلاح‌ الاصول‌؛
  2. مصطلحات‌ الفقه‌؛
  3. الفقه‌ الماثور ؛
  4. دروس‌ في‌ الاخلاق‌؛
  5. ازدواج‌ در اسلام‌؛
  6. المنافع‌ العامه‌ (شرح‌ كتاب‌ احياءالموات‌ شرايع)؛
  7. مفتاح‌ الجنان‌ (كتاب‌ دعا تكميل‌ مصباح‌ المنير)؛
  8. المواعظ‌ العدديه‌؛
  9. واجب‌ و حرام‌ احكام‌ الزامي؛
  10. قصار الجمل‌ دو جلد؛
  11. ترجمه‌ قرآن‌ كريم‌ به‌ زبان‌ فارسي‌؛
  12. الهدي‌ الي‌ موضوعات‌ نهج‌ البلاغه‌؛
  13. المبسوط‌ (تفسير سوره‌ آل‌ عمران‌)؛
  14. واجبات‌ و محرمات‌ (استقصاء آنچه‌ در شرع‌ واجب‌ و حرام‌ اعتقادي‌ و عملي‌ است)؛
  15. تفسير سوره‌ ص‌؛.
  16. بحث‌ تكامل‌ از نظر قرآن‌؛
  17. مسلكنا في‌ العقائد و الاخلاق‌ و العمل‌؛
  18. زمين‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌؛
  19. تقليد چيست‌؟
  20. رساله‌ خمس‌؛
  21. حاشيه‌ توضيحي‌ بر كتاب‌ مضاربه‌، عروه‌الوثقي‌؛
  22. نهج‌ البلاغه‌ موضوعي‌؛
  23. تحريرالمواعظ‌؛
  24. تحريرالمعالم‌؛
  25. الرسائل‌ الجديده‌؛
  26. تلخيص‌ المكاسب؛‌
  27. تفسير روان‌ براي‌ نسل‌ جوان‌؛
  28. ترجمه‌ و شرح‌ فارسي‌ سه‌ كتاب‌ مضاربه‌، مزارعه‌ و شركت‌ در عروة الوثقي؛‌
  همچنين‌ از وي‌ مقالات‌ بسياري‌ در نشريات‌ نور علم‌، پاسدار اسلام‌ و ... نيز در روزنامه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و چاپ‌ رسيده‌ است‌.
 • اساتيد
 • امام خميني
  سيد حسين بروجردي
  سيد محمد محقق داماد
  علي مشكيني (پدر)

 • علي اكبر فيض معروف به مشكيني در سال‌ 1300 هـ . ش برابر با 1340 هـ . ق در خانواده اي اهل علم در روستايي‌ از توابع‌ بخش مشكين شهر استان ‌آذربايجان چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.

  علي اكبر‌ هنگامي‌ كه‌ با پدرش در نجف‌ اشرف‌ مقيم‌ بود، به‌ مكتب‌ خانه‌ رفت‌. هنوز بيش از دو سال از اقامت خانواده ايشان در نجف نگذشته بود كه مادرش چشم از جهان فروبست. از اين رو، وي به همراه‌ پدر به‌ وطن‌ بازگشت‌ و بخشي از مقدمات‌ علوم‌ ديني‌ را نزد پدر فرا گرفت‌. پس از مدتي پدرش را نيز از دست داد.

  ايشان با وجود سختي ها و فقر براي‌ تحصيل‌ علوم‌ ديني‌ به‌ اردبيل‌ سفر كرد و بخشي از صرف‌ و نحو را در آنجا فرا گرفت‌. سپس‌ در معيّت‌ عالم‌ بزرگواري‌ كه‌ از زخميان‌ حادثه‌ مسجد گوهرشاد مشهد در زمان‌ رضاخان‌ بود، به قم‌ رفت و در آن‌ ديار به‌ تحصيل‌ علوم‌ ديني‌ پرداخت‌. ايشان درباره سفارش پدرش براي تحصيل علم نقل مي نمود:پدرم در آخرين لحظات عمرش تنها سفارشي كه براي من كرد اين بود كه فرمود: «پسرم! در روز قيامت به پيش من رو سياه مي آيي اگر احكام و عقايد و تفسير را فرا نگرفته باشي.»

   به اين دليل بود كه آيت الله مشكيني در كنار تحصيل فقه و اصول، به فراگيري عقايد و تفسير نيز پرداخت و در اين علوم نيز تبحر يافت. او در محضر استادان بزرگي چون امام خميني پرورش يافت و چندين سال در محضر اين مرد بزرگ، كمالات علمي را فراگرفت و به ژرفاي انديشه و عرفان و معنويت وي پي برد و شيفته اش شد.‌

  ايشان در زماني‌ كه سايه‌ منحوس‌ رژيم‌ پهلوي‌ بر كشور مستولي‌ و تحصيل‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ بسيار دشوار بود. دروس‌ دوره‌ سطح‌ را به‌ خوبي‌ به‌ پايان‌ رساند و در درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ استادان‌ مشهور دوره خود، حاضر شد. وي نزديك‌ به‌ هفت‌ ماه‌ نيز در نجف‌ اشرف‌ حضور داشت‌ و در درس‌هاي‌ خارج‌ استادان‌ آن‌ ديار، به ويژه‌ امام‌ خميني‌ شركت‌ مي‌كرد اما به‌ دليل‌ هواي‌ گرم‌ نجف‌ و ضعف‌ مزاجي ‌ به‌ ايران‌ بازگشت.

  آيت ‌الله‌ علي‌ اكبر مشكيني‌ در سال‌هاي‌ تحصيل‌، به‌ محضر عالمان‌ بسياري‌ شرفياب‌ شد.

  وي دروس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ را از محضر حضرات آيات سيد حسين بروجردي ‌و سيد محمد محقق‌ داماد فرا گرفت. در نجف‌ نيز به‌ محضر عالمان‌ و استادان‌ آن‌ ديار از جمله درس‌ خارج‌ امام‌ خميني‌ شركت‌ جدي‌ داشت‌.

  آيت الله مشكيني در سال‌هاي عمر با بركت خود منشأ خدمات، فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي بسياري بود. او طي سال‌ها تدريس مقدمات، سطح و دروس خارج فقه و اصول در حوزه، شاگردان بسياري را تربيت كرد كه بيشتر آنها از استادان و علماي امروز حوزه به شمار مي‌آيند. درس‌ تفسير آيت الله مشكيني از دروس‌ مشهور حوزه‌ علميه‌ قم‌ بود.

  از ديگر فعاليت‌هاي‌ مهم‌ وي‌ در عرصه‌ فرهنگ و علم، «تأسيس‌ مؤسسه‌ الهادي»‌ است‌ كه‌ به‌ انتشار كتابهاي‌ مفيد و اسلامي‌ براي‌ سطوح‌ گوناگون‌ جامعه‌ مي‌پردازد و مردم‌ را با حقايق‌ و معارف‌ اسلامي‌ آشنا مي‌سازد.

  زندگي‌ آيت‌الله‌ مشكيني‌ سرشار از مبارزات‌ و تلاش‌هاي‌ سياسي‌ براي‌ تحقق‌ حكومت‌ اسلامي‌ است‌. وي از نخستين‌ كساني بود كه‌ به‌ نهضت‌ امام‌ خميني‌ پيوست‌. ايشان در جلسات‌ مخفي‌ مبارزان‌ شركت‌ مي‌كرد. از اين‌ رو، تحت تعقيب ساواك بود و حدود چهار ماه‌ در تهران‌ متواري‌ شده‌ بود و سپس‌ ايران‌ را به‌ مقصد عراق‌ ترك‌ كرد. اين فقيه مبارز، با بازگشت‌ به‌ قم‌ در همان‌ روز اول‌ دستگير شد و ساواك‌ از او خواسته‌ بود تا 48 ساعت‌ بعد از قم‌ خارج‌ شود. از اين‌ رو به‌ مشهد رفت‌ و 15 ماه‌ در آنجا مشغول‌ تدريس‌ شد و بار ديگر به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ آمد و مبارزات‌ را پي‌ گرفت‌، اما پس‌ از مدتي‌ به‌ همراه‌ 27 نفر از اساتيد‌ و فضلاي‌ حوزه‌ تبعيد شد. از اين‌ رو، به‌ زادگاهش رفت‌، ولي‌ پس‌ از سه‌ ماه،‌ ساواك‌ وي را دستگير و به‌ ماهان‌ كرمان‌، سپس به گلپايگان‌ تبعيد كرد. او در طول‌ دوره تبعيد نيز دست‌ از مبارزه‌ برنداشت‌؛ اين‌ گونه‌ بود كه‌ ساواك‌ او را به‌ كاشمر‌ منتقل‌ ‌كرد. آيت الله مشكيني از اعضاي‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ بود‌.

  با پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌، آيت‌الله‌ مشكيني‌ در مسئوليت‌هاي‌ گوناگوني‌ به‌ ايفاي‌ نقش‌ پرداخت‌. از آن جمله مي توان به عضويت‌ در خبرگان‌، تدوين‌ قانون‌ اساسي‌، مسئول‌ گزينش‌ و اعزام‌ قضات‌ با حكم‌ امام‌، رياست‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ در هر سه‌ دوره‌، امامت‌ جمعه‌ قم‌ با حكم‌ امام و رهبر انقلاب، عضويت‌ در جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و رياست‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ اشاره كرد. سرانجام اين فقيه نامي در تاريخ 8 مرداد 1385 برابر با 15 رجب  1428 ق به ملكوت اعلي پيوست و در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) مدفون شد.