• عباس علي عميد زنجاني

 • نام پدر :مجيد

  شهر محل سکونت :تهران

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي:
  مقدمات:
  شيخ محمد قنبري، ادبيات عرب و شرح لمعه، 7 سال، قم.
  سطح:
  شيخ محمد مجاهدي، كفايه، قم؛
  شيخ عبدالحسين اصفهاني، كفايه، قم.
  خارج فقه و اصول
  سيدابوالقاسم خويي، فقه و اصول، نجف اشرف؛
  سيد محسن حكيم، فقه، نجف اشرف؛
  ميرزا باقر زنجاني، اصول، نجف اشرف؛
  سيد محمد بروجردي، فقه، قضا، قم؛
  امام خميني، فقه و اصول، قم؛
  سيدمحمد محقق داماد، قم؛
  شيخ عباسعلي شاهرودي، اصول، نجف اشرف؛
  شيخ حسين حلي، نجف اشرف؛
  شيخ محمدعلي اراكي، قم.
  حكمت، فلسفه، كلام:
  سيدمحمدحسين طباطبايي، شفاء(بوعلي)، 2 سال، قم؛
  حسينعلي منتظري، اسفار، قم؛
  شيخ محمد اردبيلي، كلام، فلسفه؛
  كلام، (گوهر مراد، شرح تجريد علامه، شرح تجريد قوشچي، شرح تجريد شوارق)؛
  فلسفه، (منظومه، شرح ارشادات).
  منطق:
  ملاعبداللّه، شرح منظومه سبزواري، شرح مطامع، قم.
  هيأت:
  شيخ محمد اردبيلي.)


 • آثار مرتبط:
 • 1 ـ عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز؛
  2 ـ عضو هيأت رسيدگي به بنياد مستضعفان و جانبازان از سوي امام خميني؛
  3 ـ نماينده مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي سوم و چهارم؛
  4 ـ رييس كميسيون قضايي و آيين نامه مجلس؛
  5 ـ عضو شوراي بازنگري قانون اساسي؛
  6 ـ عضو شوراي عالي يونسكو در ايران؛
  7 ـ عضو شوراي عالي دانشگاه امام خميني؛
  8 ـ عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
  9 - استاد دانشگاه تهران؛
  10 - رئيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران؛
  11- رئيس دانشگاه تهران.)

  فعاليتها:
  1 ـ بنيان گذاري مؤسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي؛
  2 ـ بنيان گذاري حوزه علميه امام سجاد(ع)، تهران، 1375 هـ . ش؛
  3 ـ همكاري در ساخت كتابخانه مسجد لرزاده، تهران؛
  4 ـ تشكيل جمعيت خيريه، تهران؛
  5 ـ ساخت درمانگاه خيريه، تهران، 1358 هـ . ش؛
  6 ـ امام جماعت، مسجد لرزاده، تهران، از 1358 هـ . ش.)
 • كتاب:
  1 ـ مباني انديشه سياسي اسلام؛
  2 ـ مباني و روش هاي تفسير قرآن، تفسير قرآن؛
  3 ـ گزيده انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن؛
  4 ـ حقوق اقليت ها؛
  5 ـ در راه برپايي حج ابراهيمي؛
  6 ـ تحقيق و بررسي در تاريخ تصوف؛
  7 ـ امامت از ديدگاه نهج البلاغه؛
  8 ـ بنيادهاي مليت در جامعه ايده آل اسلامي؛
  9 ـ اسرار حج و فلسفه مناسك آن؛
  10 ـ اسلام و حقوق ملل؛
  11 ـ اسلام و هم زيستي مسالمت آميز؛
  12 ـ فقه سياسي، 3 جلد؛
  13 ـ اسلام و سيستم بي طرفي.
  مقاله و رساله:
  1 ـ رساله اي در نكاح كتابيه، فقهي، فارسي؛
  2 ـ رساله اي در ترتب، فقه، فارسي؛
  3 ـ مقاله هايي در نشريه هاي گوناگون.
  تقرير:
  1 ـ تقرير درس آيت اللّه سيدابوالقاسم خويي؛
  2 ـ تقرير درس آيت اللّه ميرزا باقر زنجاني؛
  3 ـ المنهاج في شرح وسيلة النجاة.
 • اساتيد

 • آيت اللّه عباس علي عميد زنجاني فرزند آيت اللّه ميرزا مجيد زنجاني در سال 1316 هـ . ش برابر با 1356ق، در زنجان به دنيا آمد. وي در 6 سالگي وارد مدرسه «توفيق» شد. در ميانه تحصيل در سال دوم دبيرستان، به دليل علاقه شخصي و تشويق خانواده، به علوم حوزوي روي آورد. اندكي از مقدمات را در مدرسه «سيد» سپري كرد و هم زمان دروس دبيرستان را نيز به پايان رساند.در سال 1330 هـ . ش براي ادامه تحصيل، راهي قم شد. در قم، با عنايت و همكاري آيت اللّه سيد محمد حجت وارد مدرسه حجتيه گرديد و دروس مقدماتي را به صورت خصوصي نزد شيخ محمد قنبري فراگرفت. ايشان براي فراگيري سطوح عالي، افزون بر شركت در دروس آيات عظام: سيد حسين بروجردي، شاهرودي و محمدعلي اراكي، به آموختن دانش هيأت، كلام، فلسفه و تفسير همت گماشت. آيت الله عميد زنجاني در سال 1340 هـ . ش به نجف اشرف رفت و در آن جا دروس خويش را نزد آيات عظام: سيد ابوالقاسم خويي، سيد محسن حكيم و محمد باقر زنجاني پي گرفت. وي در سال 1347 هـ . ش به قم بازگشت و افزون بر حضور در درس آيت اللّه سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، تدريس علوم حوزوي را آغاز كرد. در سال 1350 هـ . ش به درخواست گروهي از بازاريان مسجد لرزاده براي اقامه نماز جماعت و انجام امور مذهبي اين مسجد، ره سپار تهران گشت و در آن جا اقامت گزيد. با اوج گيري مبارزه مردم بر ضد حكومت پهلوي، با برپايي جلسه هاي گوناگون، به ارشاد جوانان پرداخت. از اين رو، بارها از سوي رژيم، دستگير و زنداني گشت.در اوان پيروزي انقلاب اسلامي به درخواست شهيد دكتر مفتح، تدريس دروس دانشگاهي را آغاز كرد. وي در مراكز گوناگون سياسي و فرهنگي مانند: مجلس شوراي اسلامي و شوراي بازنگري قانون اساسي نيز به انجام وظيفه پرداخته است. اكنون آيت اللّه عميد زنجاني اقامه نماز در مسجد لرزاده تهران را بر عهده دارد و به فعاليت هاي اجتماعي، علمي، فرهنگي و سياسي خود ادامه مي دهد.