• حسين  وحيد خراساني

 • نام پدر :----

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي:
  سطح:
  آيت الله حاج شيخ محمد نهاوندي، مشهد مقدس.
  خارج فقه و اصول:
  آيت الله ميرزا مهدي اصفهاني، مشهد مقدس؛
  آيت الله آشتياني، مشهد مقدس؛
  آيت الله العظمي سيد عبدالهادي شيرازي، نجف اشرف؛
  آيت الله العظمي حكيم، نجف اشرف؛
  آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خويي، نجف اشرف.
  حكمت، فلسفه و كلام :
  ميرزا ابوالقاسم الهي؛
  ميرزا مهدي آشتياني.)


 • آثار مرتبط:
  1 - مُقْتَطَفات ولاييه، ترجمه سلسله احاديث بيان شده در جلسه هاي درس ايشان، عربي، مترجم عباس بن نسخي
 • )

  فعاليتها:
  )
 • تقرير:
  1 - تقرير درس آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خويي، فقه.
  رساله و مقاله:
  1 - رساله علميه، فقه، فارسي، 1 ج.
  حاشيه، پاورقي، تعليقه و مقدمه:
  1 - حاشيه بر كفاية الاصول، آخوند خراساني، اصول فقه؛
  2 - حاشيه بر مكاسب، شيخ انصاري، فقه؛
  3 - حاشيه بر عروة الوثقي، طباطبايي يزدي، فقه؛
  4 - شرح بر شرايع الاسلام، فقه.
 • اساتيد

 • آيت الله العظمي حاج شيخ حسين خراساني معروف به «وحيد» در سال 1300 هـ . ش برابر با هـ . ق در مشهد مقدس، ديده به جهان گشود.حسين در اوان نوجواني، تحصيل دروس حوزوي را آغاز كرد و پس از فراگيري دروس مقدماتي، براي گذراندن دروس سطح، نزد آيت الله حاج شيخ محمد نهاوندي به تحصيل پرداخت. وي دروس عاليه حوزوي را از محضر بزرگاني هم چون آيات عظام: آشتياني و ميرزا مهدي اصفهاني فرا گرفت. در فلسفه نيز از درس ميرزا ابوالقاسم الهي ميرزا مهدي آشتياني دانش آموخت. به دليل استعداد سرشار، مدارج علمي را به زودي پيچيد و در سال 1327 هـ . ش، درجه اجتهاد را از آيت الله العظمي حجت كوه كمره اي دريافت كرد. سپس براي تكميل مباني علمي در همان سال، رهسپار نجف اشرف گرديد.در نجف اشرف از محضر بزرگاني هم چون آيات عظام: عبدالهادي شيرازي، خويي و حكيم رحمة اللّه عليهم بهره برد. هم زمان با آن، به تدريس خارج فقه و اصول همت گماشت كه تا 12 سال ادامه يافت. وي در سال 1339 هـ . ش به ايران باز گشت كه با پافشاري علما و فضلاي خراسان، به مشهد مقدس رفت و در آن جا به تدريس پرداخت.پس از يك سال، راهي قم شد و در آن جا اقامت گزيد. از آن زمان تاكنون، به تدريس، پژوهش و نگارش همت گماشته و شاگردان بسياري را از نور وجود خويش، روشنايي بخشيده است.