• مصطفي اعتمادي تبريزي

 • نام پدر :علي خواجه اي

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي:
  مقدمات:
  حاج ميرزا علي خواجه اي (پدر)، 1310 ـ 1320 هـ . ش روستاي خواجه سلطان محمد تبريز.
  سطح:
  حاج ميرزا علي خواجه اي، شرايع، بين سال هاي 1310 ـ 1320 هـ . ش، روستاي خواجه سلطان محمد تبريز؛
  حاج ميرزا علي خواجه اي، تبصرّه علامه، 1310 ـ 1320 هـ . ش، روستاي خواجه سلطان محمد تبريز؛
  معالم الاصول، 1320 ـ 1325 هـ . ش (5 سال)، تبريز؛
  سيد ابراهيم ميلاني، شرح لمعه (2 ج)، بين سال هاي 1320 ـ 1325 هـ . ش تبريز؛
  سيد حسن ميلاني، شرح لمعه (2 ج)، بين سال هاي 1320 ـ 1325 هـ . ش تبريز؛
  حاج ميرزا محمود دوزدوزاني، رسايل، قم؛
  ميرزا فتاح شهيدي، مكاسب، قم؛
  سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، كفاية الاصول، قم.
  خارج فقه و اصول:
  سيد حسين بروجردي، خارج اصول، قم؛
  سيد محمد حجت كوه كمري، خارج فقه، قم؛
  امام خميني، خارج اصول، قم؛
  سيد محمد محقق داماد، قم؛
  سيد كاظم شريعتمداري، قم.
  منطق:
  ميرزا علي خواجه اي، حاشيه، بين سال هاي 1310 ـ 1320 هـ . ش، تبريز؛
  حاشيه، بين سال هاي 1320 ـ 1325 هـ . ش، تبريز.)


 • آثار مرتبط:
 • )

  فعاليتها:
  1 ـ تبليغ، روستاهاي اطراف تبريز، پيش از 1325 هـ . ش؛
  2 ـ تبليغ، تبريز، تا پيش از 1325 هـ . ش؛
  3 ـ تبليغ، بويين زهرا، پيش از 1325 ش؛
  4 ـ تبليغ، مازندران، 20 سال؛
  5 ـ امامت جماعت، قم.)
 • كتاب:
  1 ـ شرح معالم الدين، اصول فقه، عربي، 1328 ـ 1330 هـ . ش؛
  2 ـ شرح الرسايل، اصول فقه، عربي، 3 جلد؛ (اين كتاب، شرح و توضيح كتاب «رسايل» شيخ انصاري است).
  3 ـ موضح القوانين، اصول فقه، عربي، 1381 هـ . ق؛ (اين كتاب، شرح و توضيح كتاب «قوانين الاصول» ميرزاي قمي است).
  4ـ شرح مكاسب، فقه، عربي؛ (اين كتاب، شرح و توضيح «مكاسب» شيخ انصاري است كه به صورت دست نويس بوده و هنوز به چاپ نرسيده است).
  5 ـ الهداية الي اسرار الكفاية، اصول فقه، عربي؛ (اين كتاب، شرح و توضيح كتاب «كفاية الاصول» آخوند خراساني است).
  حاشيه، پاورقي، تعليقه، مقدمه؛
  شتات الفوايد، اصول فقه، عربي، (اين كتاب، تعليقه بر كتاب «معالم الدين» است و در حاشيه كتاب «معالم الاصول» چاپ شده است).
 • اساتيد

 • آيت الله حاج شيخ مصطفي اعتمادي در سال 1304 هـ . ش برابر با 1344ق، در خانواده­اي اهل علم و تقوا در روستاي «خواجه سلطان محمد» تبريز به دنيا آمد. پدرش، حاج ميرزا علي خواجه اي از روحانيان بزرگ منطقه بود. وي دانش اندوزي را با آموختن قرآن در شش سالگي آغاز كرد. سپس كتاب هاي فارسي، گلستان سعدي، ادبيات عرب، حاشيه و شرايع را نزد پدر فرا گرفت. پانزده ساله بود كه براي ادامه تحصيلات به تبريز رفت و در مدت كوتاهي، معالم و مطول و هر دو جلد شرح لمعه را به پايان رساند. آيت الله اعتمادي در سال 1325 هـ . ش رهسپار قم شد و رسايل، مكاسب و كفاية الاصول را به ترتيب نزد حضرات آيات حاج ميرزا محمود دوزدوزاني، ميرزا فتاح شهيدي و سيد شهاب الدين مرعشي نجفي فرا گرفت.سپس در درس خارج اصول آيت سيد حسين العظمي بروجردي و خارج فقه آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اي و برخي ديگر از بزرگان حوزه شركت كرد. آيت الله اعتمادي هم زمان با تحصيل، به تدريس نيز پرداخت. ايشان در تبريز، ادبيات عرب، تدريس مي كرد. در قم نيز به تدريس كتاب هاي حاشيه، مطول، قوانين، رسايل و كفاية الاصول پرداخت و اكنون نيز از اساتيد بزرگ در دروس سطوح عالي به شمار مي آيد. ايشان افزون بر پژوهش و تدريس به تبليغ و ارشاد نيز همت گماشته و به همين دليل، سفرهاي بسياري به مناطق گوناگون كشور انجام داده است. آيت الله اعتمادي در حال حاضر به تدريس، پژوهش و نگارش اشتغال دارند.