• محمد حسن احمدي فقيه يزدي

 • نام پدر :احمد

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  سيوطي، ادبيات عرب، ملا احمد احمدي فقيه يزدي (پدر)؛
  شرح لمعه، آيت الله بهاءالديني؛
  تفسير قرآن؛ آيت الله بهاءالديني؛
  مغني، شرح لمعه، كفايه آيت الله احمد علومي.
  سطح
  مكاسب، آيت الله بهاءالديني؛
  كفايتين، آيت الله سلطاني طباطبايي؛
  رسائل، آيت الله بهاءالديني؛
  فلسفه، آيت الله شعراني؛
  اخلاق، آيت الله بهاءالديني.
  خارج فقه و اصول
  آيت الله بروجردي؛
  آيت الله اراكي؛
  آيت الله مرعشي نجفي؛
  آيت الله گلپايگاني؛
  آيت الله بهاءالديني؛ آيت الله شيخ مرتضي حائري يزدي؛
  آيت الله رفيعي قزويني، آيت الله شعرانيف آيت الله خوانساري(تهران)؛
  آيت الله ميلاني، (مشهد)، آقا رحيم ارباب (اصفهان).)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تدريس علوم حوزوي؛
  تأليف؛
  مبارزه عليه رژيم ستم¬شاهي؛
  توزيع و تكثير اعلاميه¬ها و نوارهاي سخنراني امام خميني.)
 • رساله¬هاي عمليه؛
  مناسك؛
  معرفه رواه الحديث؛
  موارد عرفاني از كلمات معصومين(ع)؛
  تفسير قرآن؛
  فقه القرآن؛
  شرحي بر قانون اساسي.
  مقالات
  مفهوم تردد در احاديث قدسي، كيهان انديشه؛
  اجتهاد و سياست از ديدگاه امام خميني، گفت¬وگو، مجله علوم سياسي.
 • اساتيد
 • آيت الله بروجردي؛
  آيت الله اراكي؛
  آيت الله گلپايگاني؛
  آيت الله مرعشي نجفي؛
  آيت الله شعراني؛
  علامه طباطبايي؛
  آيت الله بهاءالديني؛
  آيت الله شيخ مرتضي حائري؛ شيخ احمد علومي، ملا احمد احمدي فقيه يزدي (پدر)؛
  آيت الله رفيعي قزويني، آيت الله خوانساري، آيت الله ميلاني، آقا رحيم ارباب.

 • آيت الله احمدي فقيه در سال 1320 شمسي، در خانواده­اي اهل علم و فضل در يزد ديده به جهان گشود. وي مقدمات را نزد پدرش و ديگر علماي آن خطه از جمله آيت الله علومي، حاج غلامرضا يزدي و آيت الله صدوقي فرا گرفت. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي قم شد و دروس سطح را از محضر بزرگاني چون آيت الله سلطاني طباطبايي، آيت الله بهاءالديني آموخت. وي پس از گذراندن دروس سطح در درس خارج فقه حضرات آيات، سيدحسين بروجردي، شيخ محمدعلي اراكي، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد شهاب­الدين مرعشي نجفي، بهاءالديني و سيد احمد خوانساري شركت كرد و از دانش آن بزرگان خوشه چيد.آيت الله احمدي در كنار تحصيل به تدريس نيز مي­پرداخت و از اين رهگذر شاگردان بسياري از محضر وي كسب فيض كرده­اند. آيت الله محمدحسن احمدي فقيه يزدي از بسياري از علما و مراجع اجازه اجتهاد دارند.