• يحيي نوري

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايران

  تخصص :

 • مقدمات: سيوطي، حاشيه، جامع المقدمات، شيخ محسن احمدي نوري؛ شرح تجريد، حاج سيد احمد آشتياني؛ شوارق، محمدباقر آشتياني؛ منطق، عماد نجفي رشتي؛ فلسفه، الهيات، آقا ضياء؛ معاني و بيان، ادب عرب، سيد حسن اصفهاني
  سطح: مكاسب،‌ آيت‌الله حاج ميرزا ابوالحسن شعباني
  خارج: فقه و اصول آيت‌الله ميرزا محمدتقي آملي؛ آيت‌الله سيد ابوالحسن قزويني؛ آيت‌الله بروجردي؛ آيت‌الله حجت؛ آيت‌الله سيد محمدتقي خوانساري)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه و دانشگاه)

  فعاليتها:
  تدريس در حوزه و دانشگاه؛ تأليف علوم ديني؛ مبارزه عليه رژيم پهلوي؛ دستگيري و بازداشت توسط رژيم ساواك؛ تحقيقات علمي و ديني؛ شركت در كنگره‌ها و سمينارهاي علمي)
 • خاتميت پيغمبر اسلام؛ تحليلي از بابي‌گري؛ ستارگان فروزان؛ سخنوران نامي ايران و عرب؛ مذهب تراشي يا سياست دول مستعمره؛ اسلام و عقايد؛ حقوق زن در اسلام و جهان
 • اساتيد
 • آيت‌الله سيد محمدتقي خوانساري، آيت‌الله بروجردي، آيت‌الله حجت، آيت‌الله سيد ابوالحسن قزويني، آيت‌الله ميرزا محمدتقي آملي،‌ آقاء ضياء، حاج محمدباقر و حاج سيد احمد آ‌شتياني، آيت‌الله ميرزا ابوالحسن شعباني، سيد حسن اصفهاني، شيخ محسن احمدي نوري و عماد نجفي رشتي.

 • آيت‌الله يحيي نوري در سال 1311 هـ .ش در خانواده‌اي مذهبي در نور متولد شد. وي ضمن تحصيلات معمول زمان در دوره ابتدايي، نزد جد بزرگوارش شيخ محسن احمدي نوري دروس مقدماتي حوزه را آموخت. سپس براي تكميل تحصيلات به حوزه علميه آمل رفت و در مسجد جامع آمل بخشي ديگر از دروس مقدماتي آموخت. آنگاه به تهران رفت و ضمن ادامه تحصيل در مدرسه علميه مروي، در تحصيلات جديد نيز شركت كرده و ديپلم ادبي گرفت. آيت‌الله نوري در تهران از محضر بزرگاني چون آ‌قا ضياء، عماد نجفي رشتي، سيد حسن اصفهاني، آيت‌الله حاج ميرزا ابوالحسن شعباني، سيد احمد و سيد باقر آشتياني و آيت‌الله ميرزا محمدتقي آملي بهره برد. سپس براي تكميل دروس به قم رفت و در دروس خارج فقه و اصول حضرات آيات سيد حسين بروجردي، حجت كوه كمري و سيد محمدتقي خوانساري استفاده كرد.

  وي در 29 دي 1386 دارفاني را وداع گفت.