• صادق آملي لاريجاني

 • نام پدر :ميرزا هاشم

  شهر محل سکونت :تهران

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • دوران‌ تحصيل‌

  آيت الله صادق‌ آملي لاريجاني‌ تحصيلات‌ جديد را از دبستان‌ در سال‌ 1345 آغاز كرد و در سال‌ 1356 دوره دبيرستان را به‌ پايان‌ رساند. او در دورة‌ دبيرستان‌ با علاقه بسيار به‌ كتب‌ رياضي‌ روي‌ آورد و بسياري‌ از آنها را با مطالعه‌ فرا گرفت‌. وي‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ خود در اكثر مواقع‌ حايز رتبه‌ اول‌ بود و هنگام‌ ورود به‌ سال‌ چهارم‌ دبيرستان‌ با فراهم‌ آمدن‌ بورس‌ تحصيلي‌ از دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف‌ عازم‌ تحصيل‌ در يكي‌ از كشورهاي‌ غربي‌ بود كه‌ ناگهان‌ زندگي‌اش‌ دگرگون‌ شد و با تشويق‌ پدر به‌ دروس‌ ديني‌ رو آورد.

  او در سال 1356 در 17 سالگي به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ وارد شد و بيشتر دروس‌ مقدمات‌ و سطح‌ را در فرصتي‌ اندك‌ و در نزد استادان‌ برجسته‌ كه‌ گاه‌ از نزديكان‌ وي‌ نيز بودند، به‌ پايان‌ رسانيد. ايشان سپس‌ در درس‌ خارج‌ بزرگان‌ قم‌، از والد خود ميرزاهاشم‌ آملي‌ و نيز آية‌الله‌ حسين‌ وحيد خراساني‌ رفت‌ و سالها از محضر آنان‌ بهره‌ برد. او در بخش‌ علوم‌ عقلي‌ نيز در درس‌ اسفار حضرات آيات : عبدالله ‌ جوادي‌ آملي‌ و حسن ‌ حسن‌ زاده‌ آملي‌ حاضر شد و تفسير را نيز را فرا گرفت.

  آيت الله صادق‌ لاريجاني‌ در عرصه‌ فرهنگي‌ خدمات‌ شاياني‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او از سالهاي‌ نخستين‌ انقلاب‌ به‌ مقوله‌ تهاجم‌ فرهنگي‌ و شناخت‌ آن‌ اهتمام‌ ويژه‌اي‌ داشته‌ و در اين‌ زمينه‌ فعاليتهاي‌ گسترده‌اي‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌.

  او بسياري‌ از كتب‌ دورة‌ سطح‌ را تدريس‌ كرده‌ است‌ و از سال‌ 1368 تاكنون‌ به‌ تدريس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ اشتغال‌ دارد. علاوه‌ بر آن‌ سالها به‌ تدريس‌ در دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ قم‌ و دانشگاه‌ رضوي‌ مشهد در سطح‌ كارشناسي‌ ارشد و دكترا پرداخت. تدريس‌ او در دانشگاه‌ در رشته‌هاي‌ كلام‌ جديد، فلسفه‌ تطبيقي‌، فلسفه‌ اخلاق‌ و فلسفه‌ غرب‌ است‌.

  آيت الله صادق‌ لاريجاني‌ تاكنون‌ كتب‌ بسياري‌ را تأليف‌، تصحيح‌ يا ترجمه‌ كرده‌ است‌.

  همچنين‌ از وي‌ مقالات‌ متعددي‌ در كنگره‌ها و نشرياتي‌ چون‌ نقد و نظر، كيهان‌ فرهنگي‌ و صبح‌ منتشر شده‌ است‌. او بيشتر دروس‌ فقه‌ و اصول‌ را تقرير كرده‌ و رساله‌اي‌ مبسوط‌ در صلاة‌ مسافر در قالب‌ شرح‌ عروة‌الوثقي‌ نگاشته‌ است‌. آيت الله صادق‌ لاريجاني‌ از اعضاي‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و از اعضاي‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ دورة‌ سوم‌ از استان‌ مازندران‌ است‌ وي‌ همچنين‌ با حكم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در تاريخ‌ 25 تير سال 80 به‌ عنوان‌ يكي‌ از فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ قاون‌ اساسي‌ ودر 25 مرداد 1388 به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب‌ گرديد. عضويت‌ در هيأت‌ امناي‌ دانشگاه‌ قم‌، هيأت‌ امناي‌ دانشنامة‌ جهان‌ اسلام‌ و رياست‌ هيأت‌ امناي‌ مؤسسه‌ تحقيقات‌ كامپيوتري‌ علوم‌ اسلامي‌، از ديگر فعاليتهاي‌ وي‌ به‌ شمار مي‌رود.
  سطح
  رسايل و مكاسب، صلواتي، سيدكاظم حايري، سيدمهدي نبوي و كرباسي.
  خارج فقه و اصول
  ميرزا هاشم آملي؛
  شيخ حسين وحيد خراساني.
  علوم عقلي
  اسفار،آعبد الله جوادي آملي، حسن حسن زاده آملي.)


 • آثار مرتبط:
 • عضو فقهاي شوراي نگهبان از 1380 تا 1388
  عضويت در هيأت امناي دانشگاه قم؛
  رياست هيأت امناي موسسه تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي؛
  رياست قوه قضاييه از 1388
  عضويت در هيأت امناي دانشنامه جهان اسلام.)

  فعاليتها:
  )
 • ترجمه فلسفه اخلاق در قرن حاضر، نوشته وارنك؛
  ترجمه: انسان از آغاز تا انجام، نوشته علامه طباطبايي؛
  تصحيح سرمايه ايمان نوشته ملا عبدالرزاق لاهيجي؛
  معرفت ديني، نقد نظريه قبض و بسط تيوريك شريعت؛
  قبض و بسط در قبض و بسطي ديگر؛
  واجب مشروط؛
  فلسفه تحليلي؛ دلالت و ضرورت؛
  آموزگار جاويد (مجموعه مقالات در بزرگداشت آيت الله ميرزا هاشم آملي)؛
  ترجمه: دين و اخلاق؛
  فلسفه تحليلي، تئوري هاي معناداري؛
  فلسفه تحليلي، فعل گفتاري؛
  زبان دين؛
  براهين اثبات واجب، برهان وجودي؛
  قلمرو دين؛
  مباني كلامي؛ فلسفي حكومت ديني
  فلسفه اخلاق؛
  مجموعه مقالات در 3 جلد
  مكتوباتي در حسن و قبح عقلي و قاعده ملازمه؛
  تقرير دروس فقه و اصول؛
  رساله اي در صلاه مسافر در قالب شرح عروه الوثقي.
  فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي، سياسي
  فعاليت هاي گسترده براي شناخت مقوله تهاجم فرهنگي؛
  تدريس علوم ديني و دانشگاهي؛
  تحقيق و تأليف؛
  ارايه مقالات متعددي در كنگره ها و نشريات كشور.
 • اساتيد
 • آيت الله ميرزا هاشم آملي؛
  آيت الله جوادي آملي؛
  آيت الله حسن زاده آملي؛
  آيت الله حسين وحيد خراساني؛
  سيد كاظم حايري؛
  سيد مهدي نبوي؛
  آيت الله صلواتي؛
  كرباسي

 • تولد و دوران كودكي :آيت الله صادق آملي لاريجاني  در سال‌ 1339 ه. ش در خانواده‌اي‌ اهل‌ علم‌ در نجف‌ اشرف‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. پدرش‌ آية‌الله‌ العظمي‌ ميرزا هاشم‌ آملي‌ از بزرگان‌ حوزه‌ علميه‌ نجف‌ و قم‌ و مادرش‌  فرزند آية‌الله‌ العظمي‌ سيد محسن‌ اشرفي‌(ره‌) از بزرگان‌ بهشهر  بود كه‌ در آن‌ شهر سمت‌ مرجعيت‌ داشت‌. آيت الله ميرزاهاشم‌ آملي‌ يك‌ سال‌ و اندي‌ پس‌ از تولد فرزندش‌ به‌ شهر قم‌ مهاجرت‌ كرد.