• حسين راستي‌ كاشاني

 • نام پدر :علي‌

  شهر محل سکونت :قم

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  ـ سيد محمدحسين رضوي، كاشان؛
  ـ ميرزا حسين فاضل نراقي، كاشاني؛
  ـ غروي كاشاني، كاشان؛
  ـ شيخ علي اكبر صمدي، كاشان؛
  ـ شيخ جعفر صبوري قمي، كاشان.
  سطح
  رسايل، مكاسب، كفايه، ايت الله شيخ مرتضي حايري يزدي، (قم)؛
  شيخ عبدالجواد اصفهاني، قم؛
  سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، قم؛
  سيد محمدباقر طباطبايي بروجردي (سلطاني)، قم؛
  خارج فقه و اصول
  امام خميني، نجف؛
  سيد ابوالقاسم خويي، نجف؛
  ميرزا باقر زنجاني، نجف؛
  سيد محسن حكيم، نجف؛
  سيد محمود شاهرودي، نجف؛
  سيد عبدالهادي شيرازي، نجف؛
  ميرزا حسن يزدي، نجف؛
  شيخ حسين حلي، نجف؛
  ميرزا حسن بجنوردي، نجف؛
  سيد حسين حمامي، نجف.
  تفسير، هيأت، فلسفه
  علامه طباطبايي (نجف)، سيد ابوالقاسم خويي (تفسير)؛
  محمدعلي سرابي (تفسير).
  حديث، حكمت و فلسفه.
  سيد عبدالاعلي سبزواري نجف.
  فلسفه و كلام
  شيخ صدرا بادكوبه اي.
  اخلاق
  سيد جمال گلپايگاني.)


 • آثار مرتبط:
 • عضويت در دفتر استفتايات امام خميني(ره)؛
  عضويت در شوراي عالي موقت اعزام قضات؛
  عضويت در شوراي تشخيص صلاحيت فقهي و اجتهاد كانديداهاي شوراي عالي قضايي؛
  نمايندگي امام در شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم؛
  رياست شوراي عالي حوزه علميه قم؛
  عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛
  نمايندگي مجلس خبرگان رهبري در دوره هاي اول و دوم از استان تهران؛
  نمايندگي امام براي نظارت بر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي.)

  فعاليتها:
  ـ استاد حوزه؛
  ـ تبليغ و ارشاد مردم؛
  ـ مبارزه عليه رژيم ستم شاهي.
  - مديريت حوزه علميه قم به حكم امام براي ساماندهي امور حوزه و ايجاد تشكيلات شوراي مديريت حوزه؛
  - پژوهش در زمينه هاي گوناگون ديني؛
  - سخنراني عليه رژيم طاغوت و امضاء و صدور اعلاميه؛
  - تحصن در مسجد دانشگاه تهران؛
  - حمايت از اعتصاب كاركنان صنعت نفت.)
 • اساتيد
 • امام خميني؛ سيد ابوالقاسم خويي؛
  علامه سيد محمدحسين طباطبايي؛
  شيخ مرتضي حايري يزدي؛
  شيخ عبدالجواد اصفهاني؛
  سيد شهاب الدين مرعشي نجفي؛
  سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي بروجردي؛
  ميرزا باقر زنجاني؛ سيد عبدالاعلي سبزواري، سيد جمال گلپايگاني؛ سيد محمدحسين رضوي، شيخ علي اكبر صمدي، شيخ جعفر صبوري قمي، ميرزا حسين فاضل نراقي، غروي كاشاني.

 • آية‌ الله حاج‌ شيخ‌ حسين‌ راستي‌ كاشاني‌ در سال‌ 1306 ش برابر با 1346ق در خانواده اي مذهبي در كاشان‌ به‌ دنيا آمد. پدر وي‌، علي‌ نام‌ داشت‌ كه‌ از راه‌ ابريشم‌ بافي‌، روزگار مي‌گذرانيد و مدتي‌ نيز كارمند دولت‌ بود. زندگي‌ آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌ در خانواده‌اي‌ ساده‌، امّا متديّن‌ و دوستدار خاندان‌ پيامبر (ص‌) آغاز شد؛ شيفتگي‌ پدر او به‌ روحانيّت‌ به‌ حدّي‌ بود كه‌ اگر در كوچه‌ خيابان‌، فرد معمّمي‌ را از دور مي‌ديد، صلوات‌ مي‌فرستاد و اداي‌ احترام‌ مي‌كرد. حسين  تحصيلات‌ ابتدايي‌ را تا پاية‌ ششم‌ در كاشان‌ به‌ پايان‌ رسانيد. پس‌ از آن‌، به‌ دليل‌ نارضايتي‌ پدر از وضعيت‌ دبيرستانهاي‌ آن‌ روزگار، به‌ دبيرستان‌ نرفت‌ و در بعضي‌ از تجارت‌ خانه‌ها و مغازه‌ها مشغول‌ به كار شد. وي پس‌ از مدتي‌ به‌ سراغ‌ نقاشي‌ طرحها و نقشه‌هاي‌ قالي‌ رفت‌ و آن‌ حرفه‌ را نزد استادان‌ معروف‌ و مجرّب‌ فرا گرفت‌؛ امّا به‌ سبب‌ شوق‌ فراوان‌ به‌ كسب‌ معارف‌ اسلامي‌ و علوم‌ ديني‌، وارد حوزه‌ علميه‌ كاشان‌ شد. آيت الله راستي دروس‌ دورة‌ ادبيات‌ و بخشي‌ از دروس‌ سطح‌ را نزد استادان‌ مشهور آن‌ ديار آموخت‌ و سپس‌، براي ادامه تحصيل عازم‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ شد. او در قم‌، نيز رسايل‌، مكاسب‌ و كفايه‌ را به‌ پايان‌ رساند و در كنار آن‌ به‌ تحصيل‌ فلسفه‌، كلام‌ و تفسير مشغول‌ بود. پس‌ از آن‌، براي تكميل دروس عازم‌ نجف‌ اشرف‌ شد تا ضمن‌ زيارت مولاي‌ متقيان‌، علي‌ (ع‌) از محضر استادان‌ آن‌ ديار نيز بهره‌ ببرد. اين‌ سفر بيش‌ از بيست‌ و پنج‌ سال‌ به‌ طول‌ انجاميد. علت‌ مهاجرت‌ ايشان‌ به‌ نجف‌ اشرف‌، علاقه‌ فراوان‌ ايشان‌ به‌ تفسير قرآن‌ كريم‌ واطلاع‌ از جلسات‌ درس‌ تفسير آيت‌الله‌ سيد ابوالقاسم خويي‌ بود. آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌، در طي‌ اين‌ سالها، به‌ تدريس‌ درسهاي‌ آموخته‌ نيز ‌پرداخت‌ و شاگردان‌ بسياري‌ را تربيت‌ ‌نمود؛ امّا با ورود حضرت‌ امام‌(ره‌) به‌ شهر اميرمؤمنان‌ علي‌ (ع‌) ، آية‌ الله راستي‌ درس‌ خود را كه‌ طلاب‌ بسياري‌ در آن‌ شركت‌ مي‌جستند، تعطيل‌ كرد و همراه‌ با شاگردان‌، در درس‌ امام‌ خميني‌(ره‌) شركت‌ كرد. آية‌ الله راستي‌ كاشاني‌، در طول‌ دوران‌ تحصيل‌ خود از محضر استادان‌ برجسته‌اي‌ بهره‌مند بود. وي‌ در كاشان‌، دروس‌ دورة‌ ادبيات‌ و بخشي‌ از دروس‌ دورة‌ سطح‌ را نزد استاداني‌ همچون‌ حضرات آيات: سيد محمد حسين‌ رضوي‌، ميرزا حسين‌ فاضل‌ نراقي‌، غروي‌ كاشاني‌، شيخ‌ علي‌ اكبر صمدي‌ و شيخ‌ جعفر صبوري‌ قمي‌ فرا گرفت‌. با ورود به‌ قم‌، رسايل‌ و مكاسب‌ و كفايه‌ را نزد حضرات آيات: شيخ‌ مرتضي‌ حايري‌ يزدي‌، شيخ‌ عبدالجواد اصفهاني‌، سيد شهاب‌ الدين‌ مرعشي‌ نجفي‌ و حاج‌ سيد محمدباقر سلطاني‌طباطبايي  آموخت‌ و براي‌ آموختن‌ تفسير، هيئت و فلسفه‌ نزد علامه‌ سيد محمدحسين طباطبايي‌ رفت‌. وي در دورة‌ تحصيل‌ در نجف‌ نيز، در درس‌ خارج‌ اصول‌ و فقه‌ و تفسير حضرات‌ آيات‌: سيد ابوالقاسم‌ خويي‌، ميرزا باقر زنجاني‌، سيد محسن‌ حكيم‌، سيد محمود شاهرودي‌، سيد عبدالهادي‌ شيرازي‌، ميرزا حسن‌ يزدي‌، شيخ‌ حسين حلّي‌، ميرزا حسن‌ بجنوردي‌ و حاج‌ سيد حسين‌ حمّامي‌ نيز شركت‌ مي‌جست‌. آيت الله راستي علم‌ حديث‌ و درايه‌ و بخشي‌ از حكمت‌ و فلسفه‌ را نيز در محضر آية‌ الله سيد عبدالاعلي‌ سبزواري‌ فرا گرفت‌. از ديگر استادان‌ او در فلسفه‌ و كلام‌، شيخ‌ صدرا بادكوبه اي است. همچنين‌ وي‌ تفسير را نزد آيات عظام: محمد علي‌ سرابي‌ و خويي‌ آموخت‌ در اين‌ مدت‌ ايشان‌ از جلسات‌ خصوصي‌ اخلاق‌  آيت‌الله‌ سيد جمال‌ گلپايگاني‌ بهره‌ برد. با حضور امام‌ در حوزه‌ علميه‌ نجف‌ اشرف‌، آية‌ الله راستي‌ به‌ درس‌ ايشان‌ شتافت‌ و از محضر ايشان وي‌ بهره‌هاي‌ بسيار برد. آية‌ الله راستي‌ مدتي‌ در جلسات‌ فقهي‌ شوراي‌ استفتاي‌ آية‌ الله خويي‌ شركت‌ داشت‌. وي در طول‌ عمر خود، تا كنون‌ فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ بسياري‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌ كه‌ ذكر همة‌ آنها در اين‌ مختصر نمي‌گنجد. آيت الله راستي حدود پنجاه‌ سال‌ به‌ تدريس‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ كاشان‌، نجف‌ اشرف‌ و قم‌ پرداخته و از اين‌ رهگذر، شاگردان‌ بسياري‌ را پرورش‌ داده‌ است‌ كه‌ برخي‌ از آنان‌، خود، از استادان‌ و فضلايي‌ هستند كه‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ ايران‌ و ديگر كشورها به‌ خدمت‌ به‌ جامعة‌ تشيع‌ مي‌پردازند. برخي‌ نيز در پستهاي‌ مهم‌ و حساس‌ نظام‌ اسلامي‌، خدمت‌ مي‌نمايند. آية‌ الله راستي‌، در زمان‌ حيات‌ امام‌ به‌ نمايندگي‌ ايشان‌ براي‌ ساماندهي‌ امور حوزه‌ و ايجاد تشكيلات‌ شوراي‌ مديريت‌ حوزة‌ علميه‌ قم‌ منصوب‌ و مُجاز به‌ تصرف‌ در امور شرعيه‌ شد. در اين‌ زمينه‌، وي‌ خدمات‌ شاياني‌ را به‌ سرانجام‌ رسانده‌ است‌ كه‌ آثار و بركات‌ آن‌ تا هم‌ اكنون‌ نيز بر جاي‌ مانده‌ است‌. آية‌ الله راستي‌ به‌ پژوهش‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ ديني‌، پرداخته‌ كه‌ برخي‌ از آنان‌ در نشريات‌ كشور به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. وي‌ همچنين‌ تقريرات‌ دروس‌ برخي‌ از اساتيد خود را نگاشته‌ و حواشي‌ و دستنوشته‌هايي‌ در زمينه‌ فقه‌ و اصول‌ دارد. اشتغال‌ به‌ درس‌ و علوم‌ ديني‌، آية‌ الله راستي‌ را از مبارزه‌ بر ضد طاغوت‌ بازنداشت‌. وي‌ از نخستين‌ روزهاي‌ نهضت‌، به‌ جمع‌ مبارزان‌ پيوست‌ و همواره‌ با اطاعت‌ از رهنمودهاي‌ امام‌ خميني‌ به‌ افشاگري‌ ماهيت‌ شوم‌ خاندان‌ پهلوي‌ و تلاش‌ براي‌ استقرار نظامي‌ اسلامي‌ با بهره‌گيري‌ از معارف‌ اهل‌ بيت‌ (ع‌) مي‌پرداخت‌. از جمله‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ وي‌، تعطيل‌ كردن‌ درس‌ خود در نجف‌ و حضور در درس‌ امام‌ به‌ منظور مطرح‌ نمودن‌ و تقويت‌ نهضت‌ امام‌ خميني‌ بود. ديگر اينكه‌ وي‌ در سال‌ 1343، مسأله‌ تقليد از امام‌ خميني‌ را به‌ طور جدي‌ مطرح‌ كرد. آية‌ الله راستي‌، با عضويت‌ در جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، جزء فعالان‌ اين‌ مجموعه‌ شد و امضاي‌ او در زير بسياري‌ از اعلاميه‌ها و بيانيه‌هايي‌ كه‌ بر ضد شاه‌ و رژيم پهلوي منتشر مي‌شد، به‌ چشم‌ مي‌خورد. از ديگر فعاليتهاي‌ وي‌ در زمان‌ رژيم‌ شاه‌، سفر به‌ آبادان‌، به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)، براي‌ حمايت‌ و پشتيباني‌ از اعتصاب‌ كاركنان‌ صنعت‌ نفت‌ بود. وي‌ از كساني‌ بود كه‌ در مسجد دانشگاه‌ تهران‌ متحصن‌ شد. پس از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ در بهمن‌ 1357، فعاليتهاي‌ سياسي‌ ايشان ادامه يافت و در مواقع موردنظر وارد ميدان گرديد.