• سيد مرتضي  نجومي

 • نام پدر :سيد محمدجواد

  شهر محل سکونت :كرمانشاه

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  سيوطي، جامع المقدمات، ميرزا ابراهيم متعبد؛ سيدحسين لاري، سيد محمود لاري، (كرمانشاه)؛
  سيوطي، معاني بيان، مطول، صمديه، مغني، شمسيه، سيد محمدجواد نجومي (پدر) (كرمانشاه)؛
  شرح لمعه، قوانين، سيد محمدجواد نجومي (كرمانشاه)، ميرزا علي كاشاني (نجف)، ميرزا علي فلسفي (نجف).
  سطح
  رسايل ، سيد محمد روحاني، سيدعلي بهشتي (نجف)؛
  كفايه، سيد محمد روحاني (نجف)؛
  مكاسب، سيد عبدالاعلي سبزواري (نجف).
  خارج فقه و اصول
  سيد ابوالقاسم خويي (نجف)؛
  ميرزا باقر زنجاني؛
  سيد محمود شاهرودي؛
  سيد عبدالهادي شيرازي؛
  سيد محسن حكيم.)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه.)

  فعاليتها:
  تدريس؛
  انتشار و پخش اعلاميه هاي امام.)
 • مقاله¬اي با عنوان «روز و شب» در مجله نور علم جامعه مدرسين.
 • اساتيد
 • آيت الله خويي؛
  آيت الله ميرزا باقر زنجاني؛
  آيت الله شاهرودي؛
  آيت الله عبدالهادي شيرازي؛
  آيت الله سيد محسن حكيم؛
  سيد محمدجواد نجومي؛
  سيد عبدالاعلي سبزواري؛
  سيد محمد روحاني؛
  سيد علي بهشتي؛
  ميرزا علي فلسفي؛
  ميرزا علي كاشاني؛
  سيدحسين لاري؛
  سيد محمود لاري؛
  ميرزا ابراهيم متعبد.

 • آيت الله سيد مرتضي نجومي، فرزند سيد محمدجواد در سال 1307 هـ . ش برابر با 1347ق، در خانواده اي اهل علم و تقوا در كرمانشاه ديده به جهان گشود. سيدمرتضي تحصيلات ابتدايي را در دبستان هدايت به پايان رساند. سپس وارد دبيرستان گرديد ولي سال دوم دبيرستان، تحصيلات جديد را رها كرد و به سبب علاقه به دروس حوزوي، به تحصيل علومي ديني روي آورد. وي جامع المقدمات را نزد يكي از شاگردان پدرش به نام ميرزا ابراهيم متعبد شروع نمود. در آن زمان در كرمانشاه مدرسه علميه اي وجود نداشت؛ تا اينكه به دستور آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني حوزه علميه اي تشكيل گرديد. ايشان نيز ادامه دروس را در اين حوزه دنبال نمود. وي مقدمات علوم ديني مانند سيوطي و جامع المقدمات را نزد بزرگاني چون: سيدحسين لاري، سيد محمود لاري، ميرزا ابراهيم متعبد و معاني بيان، مطول، صمديه و مغني را نزد پدرش بزرگوارش آموخت. سپس براي ادامه تحصيل عازم نجف اشرف گرديد. آيت الله نجومي در نجف اشرف دروس سطح را نزد حضرات: ميرزا علي فلسفي، سيد محمد روحاني قمي و سيد عبدالاعلي سبزواري فرا گرفت. آن گاه در دروس خارج آيات عظام: سيد ابوالقاسم خويي، ميرزا باقر زنجاني، سيد محمود شاهرودي، سيد عبدالهادي شيرازي و سيدمحسن حكيم، شركت كرد و از خرمن دانش آنان خوشه چيد. وي ضمن تحصيل از فعاليت هاي فرهنگي چون تبليغ، ارشاد و تدريس غافل نبود. آيت الله نجومي از آغاز تحصيل حوزوي، تدريس مي كرد و با آغاز نهضت مردم و امام خميني با چاپ و پخش اعلاميه هاي حضرت امام، حمايت خود را از امام و انقلاب اعلام كرد. سرانجام  آيت الله نجومي در 25 آبان 1388 در سن ۸۱ سالگي و در منزل شخصي خود در كرمانشاه درگذشت