• سيد عليرضا حيدري

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :يزد

  درجه علمی :خارج فقه و اصول

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  احمد علومي، ميرزا حسن محمود آبادي (يزد)؛ مدرسي افغاني (نجف)؛
  لمعه: راستي كاشاني (نجف).
  سطح
  رسايل: آيت الله كوكبي؛
  كفايه: سيدعباس خاتم يزدي.
  خارج فقه و اصول
  امام خميني؛
  آيت الله خويي؛
  آيت الله سيد محمدباقر صدر.)


 • آثار مرتبط:
 • امام جماعت مسجد)

  فعاليتها:
  بازسازي مساجد
  تأسيس بيت الزهرا (س) براي ايام فاطميه
  تبليغ)
 • اساتيد
 • امام خميني(ره)؛
  آيت الله خويي؛
  آيت الله سيد محمدباقر صدر؛
  آيت الله سيدعباس خاتم يزدي؛
  احمد علومي؛
  راستي كاشاني؛
  ميرزا حسن محمود آبادي، مدرسي افغاني، آيت الله كوكبي

 • حجت الاسلام سيد علي رضا حيدري در سال 1318 در خانواده اي روحاني در ميبد از توابع يزد ديده به جهان گشود. سيد عليرضا تحصيلات ابتدايي در ميبد و يزد به اتمام رساند. سپس به تحصيل در علوم حوزوي روي آورد و بخشي از لمعه را در محضر آيت الله صدوقي و حاشيه ملا عبدالله را نزد آيت الله علاقه بند و انموذج را از محضر شيخ محمد فلاح فرا گرفت. حجت الاسلام حيدري در سال هاي ابتدايي طلبگي ملبس گرديد و به تبليغ احكام اسلام پرداخت. وي پس از گذراندن بخشي از دروس مقدماتي براي ادامه تحصيل عازم نجف اشرف گرديد و از محضر بزرگاني چون: مدرس افغاني، راستي كاشاني، كوكبي و سيدعباس خاتم يزدي آموخت. آن گاه در دروس خارج فقه و اصول حضرات آيات: امام خميني(ره) و آيت الله خويي، سيد محمدباقر صدر شركت كرد.حجت الاسلام پس از بازگشت از نجف، به تبليغ و امامت جماعت مسجد در يزد پرداخت.