• سيد جواد علم الهدي

 • نام پدر :سيدعلي

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  ادبيات سيوطي، مغني، مطول، شيخ محمدتقي اديب (مشهد)؛
  منطق، سيدي (مشهد)؛
  معالم، ميرزا احمد يزدي (مشهد).
  سطح
  شيخ مهدي مازندراني (قم)؛
  شيخ يوسف شاهرودي (قم)؛
  شيخ عباس علي شاهرودي (قم)؛
  سيد كاظم شيرازي (قم)؛
  ميرزا محمد ماهد تبريزي (قم)؛
  آيت الله نجفي (كفايه)؛
  كفايه، رسايل، سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي (قم).
  خارج فقه و اصول
  آيت الله بروجردي؛
  امام خميني(ره)؛
  آيت الله شيخ عباسعلي شاهرودي؛
  آيت الله شيخ مرتضي حائري.
  )


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه؛
  اقامه جماعت؛
  نماينده آيت الله گلپايگاني در لندن.
  )

  فعاليتها:
  تأسيس مكتب الرضا(ع) (مشهد مقدس)؛
  تأسيس خيريه ايتام مكتب الرضا(ع)؛
  تأسيس مجمع فكري تهران و حوزه علميه آن؛
  تأسيس خيريه ايتام حضرت فاطمه(س) و مجمع فكري؛
  تأسيس درمانگاه مجمع؛
  تدريس دروس حوزوي؛
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي؛
  رابط امام با ساير علماء؛
  توزيع و پخش اعلاميه¬ها و نامه¬هاي امام به مردم و علما؛
  تأسيس حوزه علميه علم الهدي خواهران؛
  توسعه مسجد الزهراء؛ تبليغ و ارشاد در داخل و خارج كشور.
  )
 • 1.شفاعت صهيونيسم بين الملل و انقلاب اسلامي؛
  2.فلسفه حج؛
  3.علوم قرآن؛
  تقريرات
  تقرير بحث طهارت و اصول فقه امام خميني؛
  تقرير درس صلوه، خمس و قضاء آيت الله بروجردي.
 • اساتيد
 • آيت الله بروجردي؛
  آيت الله شيخ عباس علي شاهرودي؛
  آيت الله شيخ مرتضي حائري يزدي؛
  امام خميني(ره)؛
  آيت الله سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي؛
  آيت الله ميرزا محمد مجاهد تبريزي؛
  آيت الله نجفي؛
  آيت الله شيخ يوسف شاهرودي؛
  آيت الله سيدكاظم شيرازي؛
  ميرزا احمد يزدي؛
  آيت الله شيخ محمدتقي اديب نيشابوري.

 • آيت الله سيدجواد علم الهدي در سال 1309 شمسي در خانواده­اي اهل علم و تقوا در مشهد به دنيا آمد. پدرش آيت الله سيدعلي علم الهدي از علماي بزرگوار مشهد مقدس، از مبارزان طاغوت بود. سيدجواد پس از آموزش قرآن در دوره كودكي، تحصيل دروس علوم ديني را آغاز نمود.ب وي دروس مقدمات را از محضر بزرگاني چون: شيخ محمدتقي ايدب، سيدي و ميرزا احمد يزدي فرا گرفت. آن­گاه براي تكميل دروس راهي حوزه علميه قم گرديد و بخشي از مقدمات و دروس سطح را نزد حضرات آيات: نجفي، ميرزا محمد مجاهد تبريزي، سيدكاظم شيرازي، عباسعلي شاهرودي، سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي آموخت. سپس در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام: بروجردي، امام خميني، عباس علي شاهرودي و شيخ مرتضي حائري يزدي شركت كرد و از خرمن دانش آن بزرگان خوشه چيد. آيت الله علم الهدي از ياران امام و مبارزان عليه رژيم ستم شاهي بود. وي پس از آغاز نهضت امام خميني، به جرگه ياران وي پيوست و به توزيع اعلاميه­ها و بيانيه­هاب و به برقراري ارتباط با ديگر علما و امام پرداخت. آيت الله علم الهدي در دوران تحصيل، در كنار درس و بحث به تدريس دروي حوزوي نيز اشتغال داشت و از اين رهگذر شاگردان بسياري تربيت نمود. وي به نمايندگي حضرت آيت الله گلپايگاني براي تبليغ به كشورهاي بسياري از جمله، انگليس، سوريه، لبنان، فلسطين، عمان، مصر سفر كرد و منشأ خدمات بسياري گرديد.