• سيدضياء فقيه ايماني

 • نام پدر :سيد مصطفي

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي
  مقدمات
  شرح لمعه: شيخ محمدتقي ستوده
  قوانين: شخي مصطفي اعتمادي
  سطح
  رسائل: ميرزاحسين نوري همداني
  مكاسب و كفايه: شيخ حسينعلي منتظري
  كفايه: سيدمحمدباقر سلطاني طباطبايي
  مكاسب: ميرزاعلي مشكيني
  خارج فقه و اصول
  اصول: آيت‌الله سيدمحمد محقق داماد
  فقه: آيت‌الله سيدمحمدرضا گلپايگاني
  اصول: ميرزاهاشم آملي
  آيت‌الله شيخ محمدعلي اراكي
  آيت‌الله شيخ مرتضي حائري يزدي
  آيت‌الله سيدكاظم شريعتمداري
  منظومه
  شهيددكتر مفتح
  اسفار
  علامه محمدحسين طباطبايي
  آيت‌الله عبدالله جوادي آملي)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تدريس علوم ديني
  تبليغ احكام و آيين اسلام
  اقامه نماز جماعت)
 • هنوز به چاپ نرسيده است.
 • اساتيد
 • امام خميني(ره)
  آيت‌الله جوادي آملي
  آيت‌الله محمدعلي اراكي
  سيدمحمدرضا گلپايگاني
  شيخ مرتضي حائري
  سيدكاظم شريعتمداري
  شيخ حسينعلي منتظري
  علامه سيدمحمدحسين طباطبايي
  شهيدمحمد مفتح
  ميرزاحسين نوري همداني
  ميرزاهاشم آملي
  سيدمحمدباقر سلطاني طباطبايي
  ميرزاعلي مشكيني

 • زندگي­نامه آيت الله ضياء فقيه ايماني

  آيت‌الله ضياء فقيه­ايماني در سال 1319هـ. ش برابر با 1359 هـ. ق در خانواده‌اي اهل علم و دين در اصفهان ديده به جهان گشود. وي تحصيلاتش را از مكتب­خانه آغاز كرد. سپس به مدارس جديد رفت و تا آخر مقطع ابتدايي به تحصيل پرداخت. آنگاه در سال 1334هـ. ش وارد حوزه علميه اصفهان شد و به تحصيل مقدمات پرداخت. آيت‌الله فقيه ايماني پس از پايان دوره مقدمات براي ادامه تحصيل رهسپار قم شد و در مدرسه حجتيه سطوح عاليه را نزد حضرات آيات سيدمحمدباقر سلطاني طباطبايي، ميرزاحسين نوري همداني، ميرزاعلي مشكيني و شيخ حسينعلي منتظري فراگرفت. آنگاه در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام سيدمحمد محقق داماد، سيدمحمدرضا گلپايگاني، امام خميني، سيدكاظم شريعتمداري، شيخ حسينعلي منتظري، ميرزاهاشم آملي، شيخ محمدعلي اراكي، شيخ مرتضي حائري شركت كرد و از خرمن دانش اين بزرگان خوشه‌ها چيد. وي ضمن تحصيل خارج فقه و اصول به تحصيل علوم عقلي از جمله فلسفه، اسفار و منطق نزد آيت‌الله عبدالله جوادي آملي، علامه طباطبايي و شهيددكتر مفتح پرداخت. ايشان پس از تحصيل در قم به اصفهان بازگشت و به تدريس و فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي پرداخت.