• عبدالله خائفي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب :

  ملیت :

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي
  مقدمات
  مطول و معالم: آقاي بياني (رشت)
  جامع المقدمات: مختار وحيدي
  منطق: آقاي انشايي
  شرح لمعه: محمدتقي ستوده (قم)
  سطح
  مكاسب: سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
  رسائل و مكاسب: ميرزا علي مشكيني
  كفايتين: ميرزا محمد مجاهدي تبريزي
  تفسير، شفاي ابن سينا، علامه سيد محمدحسين طباطبايي
  خارج فقه و اصول
  عباسعلي شاهرودي، سيد حسين بروجردي، امام خميني، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد محمد محقق داماد)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  )
 • راهنماي ارث، سيستم قضايي اسلام، بحوث في ولاية الفقيه
  تقريرات
  خارج عروة، بيع و خيارات، صلاة
  تعليقات
  تعليقات بر مناسك حج
  وي داراي تأليفاتي در موضوعاتي فقهي نيز هست.
 • اساتيد
 • امام خميني، سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد حسين بروجردي، سيد محمد محقق داماد، عباسعلي شاهرودي، علامه طباطبايي، ميرزا محمد مجاهدي، محمدتقي ستوده، ميرزا علي مشكيني، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

 • آيت‌الله عبدالله خائفي در سال 1309 هـ .ش برابر با 1349 هـ .ق در خانواده‌اي متدين در بندر انزلي به دنيا آمد. وي پس از پايان دوره دبيرستان به سبب علاقه به كسب معارف ديني، به تحصيل علوم ديني روي‌ آورد. ازاين‌رو، براي تحصيل به رشت رفت و مقدمات را نزد بزرگان آن ديار فراگرفت. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي قم شد و سطوح عاليه را نزد بزرگاني چون ميرزا علي مشكيني، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و ميرزا محمد مجاهدي تبريزي آموخت. سپس در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام: عباسعلي شاهرودي، امام خميني، سيد حسين بروجردي، سيد محمدرضا گلپايگاني و سيد محمد محقق داماد شركت كرد و از خرمن دانش اين عالمان برجسته خوشه‌ها چيد. آيت‌الله خائفي در سال 1343 هـ .ش پس از تبعيد حضرت امام به عراق، براي تكميل دروس رهسپار حوزه علميه نجف اشرف شد و از محضر حضرات: سيد ابوالقاسم خويي، امام خميني، سيد محسن حكيم و ميرزا باقر زنجاني بهره برد. ايشان ضمن تحصيل از تدريس غافل نبود و از اين رهگذر شاگردان بسياري تربيت كرد.