• محمود عبداللهي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  سيوطي: شيخ حسن تهراني
  مغني: مهدي يثربي
  منطق: شيخ ابوالقاسم نحوي
  مختصر: دوزدوزاني
  شرح لعمه: غلامرضا صلواتي
  سطح
  رسائل: محمد شاه آبادي، مصطفي اعتمادي، حسين نوري همداني
  مكاسب: محمدتقي ستوده
  كفايه الاصول: فاضل لنكراني
  فلسفه: شهيد محمد مفتح، شهيد مرتضي مطهري
  اسفار: عبدالله جوادي آملي
  كلام: شيخ محمد شاه آبادي
  خارج
  شيخ مرتضي حائري يزدي
  سيد كاظم شريعتمداري
  حسينعلي منتظري
  محمدعلي اراكي
  ميرزا هاشم آملي
  تفسير: ابوالقاسم خز علي)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه
  استاد دانشگاه
  عضويت در شوراي سياست گذاري صدا و سيما
  عضويت در شوراي مشورتي فقهي شوراي نگهبان
  عضويت در شوراي عالي حوزه علميه قم
  حاكم شرع دادگاه انقلاب اهواز در سال‌هاي 58 ـ 60 و نيز دادگاه ارتش و سپاه تهران)

  فعاليتها:
  تدريس در حوزه و دانشگاه
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي طاغوت با سخنراني‌هاي افشاگرانه، تكثير توزيع اعلاميه امام خميني
  تحقيق و تأليف
  دستگيري و زنداني شدن توسط ساواك درجريان مبارزات سياسي)
 • 1. توحيد و توسل
  2. اخلاق براي همه
  3. 25 داستان
  4. مباني فقهي اقتصاد اسلامي
  5. مقالات بسياري در زمينه‌هاي گوناگون در مجله نور علم
  6. مباحث بسياري در موضوع‌هاي عقيدتي به صورت تفسير موضوعي در قالب‌ جزوه‌هاي درسي تهيه كرده است.
 • اساتيد
 • سيد كاظم شريعتمداري
  شيخ محمد علي اراكي
  ميرزا هاشم آملي
  ابوالقاسم خز علي
  حسينعلي منتظري
  شيخ مرتضي حائري يزدي
  شيخ محمد شاه آبادي
  عبدالله جوادي آملي
  شهيد محمد مفتح
  شهيد مرتضي مطهري
  حسين نوري همداني
  فاضل لنكراني
  محمدتقي ستوده
  مصطفي اعتمادي
  غلامرضا صلواتي
  مهدي يثربي
  شيخ حسن تهراني

 • حجت‌الاسلام محمود عبداللهي‌ در سال‌ 1326 هـ . ش در خانواده‌اي‌ متدين‌ در اصفهان متولد شد.وي پس‌ از پايان دوره دبستان‌، براي‌ كسب‌ علوم‌ ديني‌ به‌ قم‌ رفت. مشوقاني اصلي‌ او در اين‌ راه‌، مادر و برادرانش‌ بودند. او با ورود به‌ قم‌، به‌ مدرسه‌ علميه‌ علوي‌ رفت‌ كه متعلق‌ به‌ آية‌الله‌ گلپايگاني‌ و با سرپرستي‌ و آية‌الله‌ شهيد محمد حسيني بهشتي‌ و مرحوم‌ آية‌الله‌ علي رباني‌ شيرازي‌ اداره‌ مي‌شد.حجت‌الاسلام‌‌ عبداللهي‌ در سال‌هاي‌ تحصيل‌ از استادان‌ برجسته‌اي‌ بهره‌مند شد. او مقدمات علوم دني را نزد آية‌الله‌ شيخ‌ حسن‌ تهراني‌ و حجت‌الاسلام‌  يثربي‌ فراگرفته‌ سپس در درس‌ منطق‌ استاد ابوالقاسم نحوي‌ حاضر شد و مختصر را نزد آية‌الله‌ دوزدوزاني‌ و شرح‌ لمعه‌ را نزد آية‌الله‌ صلواتي‌ آموخت سپس سطوح عاليه را نزد حضرات آيات شاه‌آبادي‌، مصطفي‌ اعتمادي‌ و حسين نوري‌ همداني‌ و محمد تقي ستوده‌  وفاضل‌ لنكراني‌ آموخت. او دروس علوم‌ عقلي‌، از جمله فلسفه‌ را نزد آية‌الله‌ شهيد محمد مفتح‌، شهيد مرتضي مطهري‌ و اسفار را نزد آية‌الله‌ عبدالله جوادي‌ آملي‌ و كلام‌ را از محضر آية‌الله‌ شيخ‌ محمد شاه‌ آبادي‌ فرا گرفت‌.ايشان با پايان‌ يافتن‌ دروس‌ دوره سطح‌،‌ درس‌ خارج‌ آيات‌ عظام‌ شيخ‌ مرتضي‌ حائري‌، سيد كاظم شريعتمداري‌، حسين علي منتظري‌، محمدعلي اراكي‌ و ميرزاهاشم‌ آملي‌. ولي بيشترين استفاده را از محضر آية‌الله‌ شيخ‌ مرتضي‌ حائري‌ كرد. حجت الاسلام عبداللهي در طي‌ اين‌ سال‌ها از شركت‌ در درسهاي‌ تفسير نيز غافل‌ نماند و در درس‌ تفسير حضرت‌ آية‌الله‌ خزعلي‌ شركت‌ جدي‌ داشت‌.حجت‌الاسلام‌ عبداللهي‌ فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ بسياري‌ دارد. او ضمن‌ تدريس‌ كتب‌ دوره‌ سطح‌، سالها به‌ تدريس‌ تفسير براي‌ دوره‌هاي‌ عمومي‌ حوزه‌ و نيز به آموزش تفسير موضوعي پرداخت. وي همچنين در دانشگاهها در مركز تخصصي تفسير و تبليغ شهيد بهشتي و شهيد محلاتي (سپاه پاسداران) تدريس مي‌كند.حجت‌الاسلام عبداللهي‌ از جمله كساني‌ است‌ كه‌ در تدوين‌ تفسير نمونه‌ همكاري‌ داشته‌ است‌. اين تفسير در طول‌ ساليان‌ طولاني و با اشراف‌ علمي‌ آية‌الله‌ ناصر مكارم‌ شيرازي‌ و با همكاري‌ بسياري‌ از استادان‌ و فضلاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ تدوين‌ و نگاشته‌ شده‌ است‌. وي‌ تاكنون‌ كتابهاي‌ بسياري‌ نگاشته‌ كه‌ از جمله‌ آنها مي‌توان‌ به‌ «توحيد و توسل‌» «اخلاق‌ براي‌ همه‌»، «25 داستان‌»، مباني‌ فقهي‌ اقتصاد اسلامي‌« اشاره‌ كرد. همچنين مقالات‌ بسياري‌ از ايشان در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ در مجله‌ نور علم‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. حجت الاسلام عبداللهي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، از جمله فعالان و مبارزان سياسي بود. ايشان با حضور و فعاليت‌هاي سياسي به اطلاع رساني و توزيع رساله و اعلاميه‌هاي امام مي‌پرداخت. وي در شهرهاي مختلف با سخنراني‌هاي افشاگرانه عليه رژيم، پرده از جنايات طاغوت برمي‌داشت.