• محمدرضا فاكر

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :تهران

  درجه علمی :خارج فقه و اصول

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  جامع المقدمات : اديب نيشابوري
  شرح لعمه: مدرس يزدي، دوز دوزاني، غلامرضا صلواتي
  سطح
  مكاسب : ابوالقاسم خزعلي، فاضل لنكراني
  رسائل: شيخ حسين نوري همداني
  كفايه: سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي
  خارج
  سيد محمدرضا گلپايگاني
  شيخ حسين وحيد خراساني
  تفسير: ميرزا علي مشكيني)


 • آثار مرتبط:
 • نماينده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
  چند دوه نمايندگ مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي
  عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم)

  فعاليتها:
  تدريس علوم ديني
  تبليغ احكام و آيين اسلام
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي با تكثير و توزيع اعلاميه هاي امام خميني
  بازداشت و زنداني شدن در جريان مبارزه)
 • اساتيد
 • سيد محمدرضا گلپايگاني
  شيخ حسين وحيد خراساني
  ميرزا علي مشكيني
  سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي
  شيخ حسين نوري همداني
  ابوالقاسم خز علي
  محمد فاضل لنكراني
  مدرس يزدي
  محسن دوز دوزاني
  غلامرضا صلواتي
  اديب نيشابوري

 • حجت‌الاسلام‌ محمدرضا فاكر در سال‌ 1324 هـ .ش در در خانواده‌اي‌ متدين‌ و ارادتمند به‌ ساحت‌ بلند علي‌ بن‌ موسي‌ الرضا(ع‌) در مشهد چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.حجت‌الاسلام‌ فاكر به‌ دليل‌ شغل‌ پدرش‌، به‌ اتفاق‌ ديگر اعضاي‌ خانواده‌ مدتي‌ به‌ اصفهان‌ آمد و در آنجا ضمن‌ طي‌ كردن دروس‌ دورة‌ ابتدايي‌، با بخشي‌ از دروس‌ دورة‌ مقدمات‌ حوزه‌ آشنا شد. سپس‌ به‌ مشهد بازگشت‌ و تحصيلات‌ خود را به‌ صورت‌ جدي‌ در كنار مرقد علي‌ بن‌ موسي‌ الرضا(ع‌) پي‌ گرفت‌. حجت‌الاسلام‌ فاكر در طول‌ سالهاي‌ تحصيل‌ به‌ خدمت‌ استادان‌ بسياري‌ شرفياب‌ شد. او دروس‌ مقدمات‌ را بيشتر نزد مرحوم‌ اديب‌ نيشابوري‌ فرا گرفته‌ و براي‌ فراگيري‌ شرح‌ لمعه‌ به‌ نزد  مدرس‌ يزدي‌ رفت‌ و بخشهايي‌ از شرح‌ لمعه‌ را نزد او آموخت‌. در قم‌، باقيماندة‌ شرح‌ لمعه‌ را نزد حضرات‌ آيات‌ صلواتي‌ و دوزدوزاني‌ آموخت‌. سپس در دروس سطوح عاليه شركت كرد و از محضر حضرات آيات ابوالقاسم خزعلي‌ فاضل‌ لنكراني‌ حسين نوري‌ همداني‌ بهره برد.سلطاني‌ طباطبايي‌ سپس‌ به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ راه‌ يافت‌. او در اين‌ دوره‌ بيشتر در درس‌ آية‌الله‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ و آية‌الله‌ العظمي‌ وحيد خراساني‌ شركت‌ كرد. همچنين‌ در زمينة‌ تفسير، به‌ درس‌ آية‌الله‌ ميرزا علي مشكيني‌ ‌رفت‌. او در طي‌ سال­هاي‌ تحصيل‌ در دروس‌ اخلاق‌ نيز شركت‌ جدي‌ داشت‌. ايشان در كنار تحصيل‌، بسياري‌ از دروسي‌ را كه‌ آموخته‌ بود، تدريس‌ مي‌كرد و پس‌ از آن‌ نيز، سالها به‌ اين‌ امر مهم‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ اشتغال‌ داشت‌.او تقريرات‌ دروس‌ خارج‌ را نگاشته‌ و در طول‌ سال­هاي‌ تحصيل‌ و پس‌ از آن‌ بارها به‌ مناطق‌ مختلف‌ سفرهاي‌ تبليغي‌ و سياسي‌ كرده‌ است‌. حجت‌الاسلام‌ فاكر از مبارزان‌ خستگي‌ناپذير سالهاي‌ پيش‌ از انقلاب‌ و از مدافعان‌ اصلي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ شمار مي‌آيد. وي مبارزات‌ خود را در دوره‌اي‌ آغاز كرد كه‌ در مشهد به‌ خواندن‌ ادبيات‌ مشغول‌ بود. او بسياري‌ از اعلاميه‌هاي‌ امام‌ خميني را در حجرة‌ تكثير، سپس‌ آن‌ را به‌ طور مخفيانه‌ بر در و ديوار شهر نصب‌ مي‌كرد يا به‌ اطلاع‌ ديگر هواداران‌ انقلاب‌ مي‌رساند. و از اين رهگذر بارها دستگير و زنداني شد. او نخستين‌ بار در سال‌ 1341 هـ . ش دستگير و روانة‌ زندان‌ شد ايشان در زندان‌ با آية‌الله‌ خامنه‌اي‌، آشنا شد. او ديگر بار در اوايل‌ سال‌ 1352 دستگير و روانه‌ زندان‌ شد و تا آخر سال‌ 1355 در زندان‌ بسر برد علت‌ آن‌ هم‌ سخنراني‌ وي‌ در نهاوند بر ضد رژيم‌ شاه‌ و افشاگري‌ عملكرد آن‌ رژيم‌ مزدور و همكاري‌ با گروه‌ ابوذر بود. رژيم‌ شاه‌ پس‌ از انتقال‌ وي‌ از مشهد به‌ تهران‌ او را روانه‌ زندان‌ كرد.از فعاليتهاي‌ مهم‌ حجت ‌الاسلام‌ فاكر، طرح‌ مرجعيت‌ امام‌ خميني به‌ همراه‌ بسياري‌ از استادان‌ و فضلاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، پس‌ از درگذشت‌ آيت الله‌ سيد محسن حكيم‌(ره‌) بود. او در اين‌ زمينه‌، تصميم‌ گرفت‌ طي‌ سفري‌ به‌ خرمشهر؛ آبادان‌ و زاهدان‌ علماي‌ آن‌ ديار را از تصميم‌ آگاه كند و براي‌ اين‌ كار عزم‌ سفر كرد و ضمن‌ ارائه‌ آخرين‌ اطلاعات‌ و اخبار در بارة‌ نهضت‌ مردم‌ ايران‌، آنان‌ را از تصميم‌ علماي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ آگاه‌ ساخت‌.فعاليتهاي‌ وي‌ به‌ پيش‌ از انقلاب‌ منحصر نماند. پس‌ از انقلاب‌ نيز وي‌ همواره‌ مدافع‌ نظام‌ بود و مدتي‌ نيز به‌ عنوان‌ نماينده‌ امام در سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ ايفاي‌ نقش‌ پرداخت‌. او چند دوره‌ به‌ نمايندگي‌ از مردم‌ مشهد در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ حضور يافت‌ و در سالهاي‌ ظهور خط‌ نفاق‌ و ليبراليسم‌، همواره‌ به‌ افشاي‌ ماهيت‌ پليد آنان‌ ‌پرداخت‌ كه‌ از اين‌ رهگذر، او پس‌ از انقلاب‌ سه‌ بار مورد سوء قصد ضدانقلاب‌ قرار گرفت‌.حجت الاسلام‌ فاكر در پيش‌ و پس‌ از انقلاب‌ با جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ بوده‌ است‌ و امضاء او در زير بسياري‌ از اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي‌ مهم‌ آن‌ مركز به‌ چشم‌ مي خورد. سرانجام پس از عمري تلاش و فعاليت در شامگاه 21 بهمن ماه 1388 به علت بيماري گوارشي درگذشت.