• سيدمحمدمهدي دستغيب شيرازي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :شيراز

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  ادبيات، جِهبز.
  سطح
  رسائل و مكاسب، شهيد سيد عبدالحسين دستغيب، آيت الله جهبز.
  خارج فقه و اصول
  فقه، سيد عبدالهادي شيرازي؛
  اصول، آيت الله خويي؛
  فقه، آيت الله بروجردي؛
  آيت الله اراكي؛
  آيت الله شريعتمداري.
  )


 • آثار مرتبط:
 • مسئول توليت آستانه مقدسه احمد بن موسي و محمد بن موسي(ع).)

  فعاليتها:
  تدريس علوم ديني؛
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي همراه با برادر؛
  سخنراني¬هاي ديني و سياسي؛
  اقامه جماعت.
  )
 • نقل¬هاي عارفانه (شرح دعاي سحر)
 • اساتيد
 • آيت الله بروجردي؛
  آيت الله اراكي؛
  آيت الله خويي؛
  آيت الله عبدالهادي شيرازي؛
  آيت الله شهيد عبدالحسين دستغيب؛
  آيت الله جهبز.

 • آيت الله دستغيب در سال 1303 شمسي، در خانواده­اي اهل علم و تقوا در شيراز به دنيا آمد. وي پس از گذراندن دوره دبيرستان در مدارس جديد به تحصيل علوم ديني پرداخت.سيد محمدمهدي دروس مقدمات و سطح را نزد برادر بزرگوارش شهيد عبدالحسين دستغيب و آيت الله جهير فرا گرفت. آن­گاه براي ادامه تحصيل به قم رفت و از محضر بزرگاني چون: آيت الله بروجردي، آيت الله اراكي و آيت الله شريعتمداري خارج فقه و اصول را خواند. آن­گاه براي تكميل اندوخته­هاي علمي خود راهي نجف اشرف شد و از نزد آيات عظام: سيد ابوالقاسم خويي، سيد عبدالهادي شيرازي كسب فيض كرد. اين فقيه فرزانه پس از بازگشت از نجف، در شيراز اقامت گزيد و به تدريس و اقامه جماعت پرداخت.