• محمود رجبي

 • نام پدر :غلامحسين

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  منطق مظفر: مختار امنيان
  اصول فقه مظفر: حجت الاسلام فياضي
  مقدمات: فلاح زاده
  سيوطي: شايسته
  معالم الاصول: مرتضي مقتدايي
  معاني و بيان: شيخ حسن آقا تهراني
  شرح لعمه: محمد مومن، حسين شب زنده دار، شيخ حسن تهراني
  سطح
  رسائل: سيد حسن طاهري خرم آبادي، محمد مومن
  مكاسب: محمدتقي ستوده، مصلحي اراكي، محمد مومن
  كفايه: سيد محمدباقر سلطاني طباطبايي
  شيخ كاظم تبريزي
  شيخ مرتضي حائري
  شيخ حسين وحيد خراساني
  شاه آبادي آملي
  تفسير
  شيخ حسين شب زنده دار
  باب حادي عشر: غلامرضا صلواتي
  شرح تجديد: حسين كاشاني
  اخلاق: محمد تقي مصباح يزدي ، ميرزا علي مشكيني)


 • آثار مرتبط:
 • عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  استاد حوزه
  استاد دانشگاه
  مسئول گروه اجتماعي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه
  عضويت در شوراي بررسي متون درسي دانشگاه ها
  معاون پژوهشي موسسه آموزش و پژوهش امام خميني(ره))

  فعاليتها:
  تدريس در حوزه و دانشگاه
  تأسيس دفتر همكاي حوزه و دانشگاه
  تحقيق و ارائه كنفرانس
  تهيه متون و منابع درسي
  عضويت در شوراي عالي بررسي متون درسي دانشگاه ها
  عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم)
 • 1. روش تفسير قرآن
  2. شناخته قرآن
  3. اعجاز قرآن
  4. انسان شناسي
  5. قرآن شناسي
  6. درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي
  7. تاريخچه جامعه شناسي
  8. مباني جامعه شناسي
  9. تاريخ تفكرات اجتماعي
  10. ترجمه «عوامل ضعف المسلمين» نوشته عاطف الزين
 • اساتيد
 • شيخ كاظم تبريزي
  شيخ حسين وحيد خراساني
  شيخ مرتضي حائري
  شاه آبادي آملي
  شيخ حسين شب زنده دار
  غلامرضا صلواتي
  حسيني كاشاني
  محمدتقي مصباح يزدي
  ميرزا علي مشكيني
  سلطاني طباطبايي
  محمدتقي ستوده
  مصلحي اراكي
  محمد مومن
  سيد حسن طاهري خرم آبادي
  شيخ حسن تهراني
  مرتضي مقدادي
  فلاح زاده
  فياضي
  امنيان

 • حجت‌الاسلام‌ محمود رجبي‌ در سال‌ 1330 هـ . ش در شهيديه‌ جاسب‌ در خانواده‌اي‌ متدين‌ به‌ دنيا آمد. پدرش‌ غلامحسين‌ رجبي‌ به‌ شغل‌ كشاورزي‌ و آهنگري‌ روزگار مي‌گذراند و به‌ روحانيت‌ شيعه‌ و راه‌ مقدس‌ آن‌ علاقه‌ وافري‌ داشت‌.حجت‌الاسلام‌ رجبي‌ تحصيلاتش را از دبستان‌ آغاز كرد و با به‌ پايان‌ بردن‌ آن‌، در سال‌ 1343 هـ . ش به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ وارد شد. مشوق‌ اصلي‌ وي‌ در اين‌ امر پدرش‌ بود. پدرش‌ از علاقه‌مندان‌ به‌ اهل‌ بيت‌(ع‌) بود و همواره‌ در شهادتها و ولادتها به‌ برگزاري‌ مراسم‌ اهتمام‌ جدي‌ داشت‌. از اين‌ رو، فرزندش را بسيار تشويق‌ مي‌كرد تا در اين‌ راه‌ پرافتخار گام‌ بردارد.حجت الاسلام رجبي تحصيلات‌ علوم‌ ديني‌ را در مدرسه‌ علميه‌ آيت الله‌ گلپايگاني‌آغاز كرد و كتب‌ دوره‌ مقدمات‌ و سطح‌ را نزد استادان‌ برجستة‌ آن‌ روزگار به‌ پايان‌ برد. او بخشي‌ از مقدمات‌ و سيوطي‌ را نزد آقايان‌ فلاح‌ زاده‌ و شايسته‌، منطق‌ مظفر و اصول‌ فقه‌ مظفر را نزد آية‌الله‌ امينيان‌ و حجة‌الاسلام‌ فياضي‌، معالم‌ الاصول‌ را نزد آية‌الله‌ مرتضي مقتدايي‌ و معاني‌ و بيان‌ را نزد آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ حسن‌ آقا تهراني‌ فرا گرفت‌. شرح‌ لمعه‌ را نزد حضرات‌ آيات‌ آقايان‌ محمد مؤمن‌، حسين‌ شب‌زنده‌دار، شيخ‌ حسن‌ تهراني‌، فاضلي‌ و امراللهي‌ فرا گرفت‌ سپس سطوح نزد حضرات آيات طاهري‌ خرم‌ آبادي‌ و محمد مؤمن‌  محمدتقي ستوده‌، مصلحي‌ اراكي‌ و محمد مؤمن‌ آية‌الله‌ سلطاني‌ طباطبايي آموخت.وي‌ با پايان‌ يافتن‌ دوره‌ سطح‌، به‌ درس‌ خارج‌ آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ كاظم‌ تبريزي‌، آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ مرتضي‌ حائري‌، آية‌الله‌ وحيد خراساني‌، آية‌الله‌ شاه‌ آبادي‌ آملي‌ رفت‌ و سالها از محضر ايشان‌ بهره‌ برد. حجت الاسلام رجبي  در كنار تحصيل خارج فقه و اصول به دروس عقلي و فلسفه، اخلاق و تفسير نيز اهتمام داشت او درس‌ تفسير را از محضر آية‌الله‌ شب‌زنده‌دار و باب‌ حادي‌ عشر را از محضر آية‌الله‌ صلواتي‌ و شرح‌ تجريد را نزد آية‌الله‌ حسيني‌ كاشاني‌ آموخت‌. او طي‌ اين‌ سالها از درس‌ اخلاق‌ حضرات‌ آيات‌ مشكيني‌ و مصباح‌ يزدي‌ بهره‌ برد.وي همچنين  با تأسيس دفتر همكاي حوزه و دانشگاه نيز در گروه علوم اجتماعي اين دفتر به تحقيق، ارائه كنفرانس و بازسازي علوم انساني در قلمرو جامعه شناسي پرداخت.حجت الاسلام‌ رجبي‌ خدمات‌ علمي‌ و فرهنگي‌ بسياري‌ از خود برجاي‌ نهاده‌ است‌. او بسياري‌ از كتب‌ دوره‌ سطح‌ را بارها تدريس‌ كرده‌ و از اين‌ رهگذر شاگردان‌ فراواني‌ را تربيت‌ كرده‌ است‌. بخشي‌ از تدريس‌ او در مؤسسه‌ «در راه‌ حق‌« و «مؤسسه‌ امام‌ خميني‌« است‌. ايشان با توجه‌ به‌ رشته‌ تحصيلي‌­اش در مؤسسه‌ در راه‌ حق‌ جامعه‌شناسي‌، مطالعات‌ و تحقيقات‌ فراواني در علوم‌ قرآني‌ و تفسير، تدريس‌ در آن‌ دو مؤسسه‌ در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ «آموزش‌ و پرورش‌« در رشته‌هاي‌ جامعه‌شناسي‌، علوم‌ قرآني‌ و تفسير اشتغال‌ فعاليت علمي دارد.بخشي‌ از فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ وي‌ تهيه‌ متون‌ و منابع‌ درسي‌ در دو رشته‌ «تفسير و علوم‌ قرآن‌» و «جامعه‌شناسي‌« است‌ او از اين‌ رهگذر كتابهاي‌ متعددي‌ را تأليف‌ كرده‌ كه‌ حاصل‌ تلاش‌ ايشان‌ در تحقيق‌ و تدوين‌ درسهاي‌ استاد محمدتقي مصباح‌ يزدي‌ است.حجت‌الاسلام‌ محمود رجبي‌ از مؤسسان‌ دفتر همكاري‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ و مسؤول‌ گروه‌ علوم‌ اجتماعي‌ اين‌ دفتر است‌، وي‌ همچنين‌ ضمن‌ عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ بررسي‌ متون‌ درسي‌ دانشگاه‌ها، معاونت‌ پژوهشي‌ مؤسسه‌ آموزشي‌ پژوهشي‌ امام‌ خميني‌(ره‌) را نيز بر عهده‌ دارد.او از اعضاي‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ است‌ و هم‌ اكنون‌ در قم‌ تدريس مي­ كند.