• سيدمحمدباقر حجتي مازندراني

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب :

  ملیت :

  تخصص :

 • تحصيلات حوزوي
  مقدمات
  سيوطي، مغني، شرح نظام تصريف: سيد عبدالرضا گائيني
  مطول: سيد محمد جزايري
  حاشيه ملا عبدالله، معالم و لمعه: شيخ محمدتقي آل راضي
  معالم و قوانين: سيد محمدباقر محلاتي
  سطح
  رسائل و مكاسب: سيد يحيي يزدي و ميرزا حسن يزدي
  كفايه: ميرزا حسن يزدي و ميرزا هاشم آملي
  خارج فقه و اصول
  سيد عبدالهادي شيرازي، سيد ابوالقاسم خويي)


 • آثار مرتبط:
 • امام جماعت، استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تدريس علوم ديني، تبليغ احكام و آيين اسلام، تجديد بنا و بازسازي مساجد رشت و حومه، مبارزه عليه رژيم طاغوت)
 • اساتيد
 • آيت‌الله سيد ابوالقاسم خويي، آيت‌الله سيد عبدالهادي شيرازي، آيت‌الله سيد يحيي يزدي، آيت‌الله ميرزا حسن يزدي، آيت‌الله ميرزا هاشم آملي، سيد محمدباقر محلاتي، آيت‌الله شيخ محمدتقي آل راضي، سيد محمد جزايري، آيت‌الله سيد عبدالرضا گائيني.

 • حجت الاسلام سيد محمدباقر حجتي در خانواده‌اي اهل علم و تقوا در شفت از توابع استان گيلان متولد شد. سيد محمدباقر پس از فراگيري قرآن و دروس متداول در مكتب‌خانه، به تحصيل علوم ديني روي آورد. ازاين‌رو، رهسپار حوزه علميه قم شد و نزد بزرگاني چون آيت‌الله عبدالرضا گائيني بخشي از دروس مقدماتي را آموخت. آنگاه براي تكميل تحصيلات راهي حوزه علميه نجف گرديد. وي بخش ديگر دروس مقدماتي را از محضر سيد محمد جزايري، شيخ محمدتقي آل راضي و سيد محمدباقر محلاتي فراگرفت. سپس سطوح عاليه را نزد حضرات: سيد يحيي و سيد حسن يزدي و ميرزا هاشم آملي آموخت. حجت الاسلام حجتي پس از پايان دروس مقدماتي و سطح، در دروس خارج فقه و اصول آيات عظام سيد ابوالقاسم خويي و سيد عبدالهادي شيرازي شركت كرد و از خرمن دانش اين بزرگان خوشه‌ها چيد. سپس به ايران بازگشت و با اقامت در رشت به تدريس و تبليغ اشتغال يافت.