• علي اكبر محمدي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :بابل

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  آيت الله فشاركي، سيوطي (بابل)؛
  موحد، سيوطي (بابل)؛
  نادي و قوانين (بابل)؛
  صالحي، مطول، بابل؛
  سيد محمد بهشتي حاشيه، (بابل، شيخ علي صالحي)؛.
  سطح
  رسائلو مكاسب، محمدباقر رشاد؛ تهران؛
  كفايه، سلطاني طباطبايي.
  خارج فقه و اصول
  آيت الله گلپايگاني؛
  فقه، آيت الله خويي، (نجف)؛
  آيت الله شاهرودي، (نجف)؛
  آيت الله سيد نصرالله مستنبط؛
  آيت الله شيرازي.
  )


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه؛
  مديريت مدرسه علميه بابل؛
  )

  فعاليتها:
  تجديد بناي مدرسه علميه؛
  سخنراني عليه رژيم ستم شاهي؛
  تبليغ و ارشاد؛
  رسيدگي به امور دادرسي و قضايي در اوايل انقلاب.
  )
 • اساتيد
 • آيت الله خويي؛
  آيت الله گلپايگاني؛
  آيت الله شاهرودي؛
  آيت الله مستنبط؛
  آيت الله شيرازي؛
  آيت الله سلطاني طباطبايي؛
  شيخ علي صالحي؛
  نادي؛
  موحد؛
  فشاركي؛
  آيت الله محمدباقر رشاد.

 • آِيت الله علِي اكبر محمدِي در سال 1319 شمسِي، در خانواده­اِي متدِين در بابل ديده به جهان گشود.علي اكبر تحصيلات خود را از مدارس جديد آغاز كرد. وي پس از گذراندن دوره ابتدايي وارد دبيرستان شد و همزمان با آن به تحصيل علوم ديني پرداخت. آيت الله محمدي پس از پايان دوره دبيرستان در رشته فلسفه دانشگاه تهران پذيرفته شد، ولي به دليل علاقه بسيار به تحصيلات علوم ديني، پس از يك سال از دانشگاه انصراف داد و راهي حوزه علميه قم شد. وي دروس مقدمات را در زادگاهش و از محضر بزرگاني چون، فشاركي، نادي، صالحي و سيد محمد بهشتي فرا گرفت. دروس سطح را نيز در تهران و قم نزد آيت الله محمدباقر رشاد و آيت الله سلطاني طباطبايي آموخت. آن­گاه به قم رفت و دروس خارج از محضر آيت الله سيد محمدرضا گلپايگاني بهره برد. آيت الله محمدي در اثر فشار رژيم پهلوي به طلاب و به دستگيري آنان براي بردن به سربازي و فضاي اختناق در ايران، براي ادامه تحصيل عازم نجف اشرف شد. وي در نحف از محضر حضرات آيات: خويي، شاهرودي، شيرازي، مستنبط استفاده كرد. آيت الله علي اكبر محمدي هم­اكنون مديريت مدرسه علميه بابل را به عهده دارد و در آنجا به تدريس خارج فقه و اصول اشتغال دارد.