• سيد عبدالحسين آيت اللهي جهرمي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايراني

  تخصص :

 • مقدمات
  عبدالحميد مهاجري؛
  ميرزا علي اكبر تبيان.
  سطح
  كفايه، آيت الله سلطاني طباطبايي؛
  قوانين، آيت الله امام موسي صدر؛
  رسائل، آيت الله مشكيني.
  خارج فقه و اصول
  آيت الله بروجردي؛
  آيت الله سيد روح الله خميني (امام خميني(ره).)


 • آثار مرتبط:
 • امام جماعت.)

  فعاليتها:
  اقامه نماز جماعت؛
  ساختن مسجد در جهرم و روستاهاي اطراف؛
  ساخت حمام و غسالخانه در روستاهاي اطراف؛
  مبارزه با بهائيت.)
 • اساتيد
 • امام خميني(ره)؛
  آيت الله بروجردي؛
  آيت الله مشكيني؛
  آيت الله سلطاني طباطبايي؛
  امام موسي صدر؛
  ميرزا علي اكبر تبيان؛
  عبدالحميد مهاجري.

 • آيت الله سيد عبدالحسين آيت اللهي جهرمي در سال 1308 شمسي، در خانواده­اي اهل علم در جهرم متولد شد. سيد عبدالحسين بخشي از مقدمات را در جهرم و نزد بزرگاني چون شيخ عبدالحميد مهاجري و ميرزا علي اكبر تبيان فرا گرفت. آن­گاه براي ادامه تحصيل راهي حوزه علميه قم شد و دروس سطح را نزد حضرات آيات: ميرزا علي مشكيني، سلطاني طباطبايي و امام موسي صدر آموخت. وي پس از پايان دروس سطح در درس خارج فقه و اصول آيات عظام: سيد حسين بروجردي و امام خميني شركت كرد و از خرمن دانش اين بزرگان خوشه چيد. اين فقيه فرزانه پس از درگذشت پدر به جهرم بازگشت و منشأ خدمات بسياري در آن شهر و اطراف آن شدوي در 13 اسفند 94 در گذشت .