• سيد ميرزا حسن صالحي

 • نام پدر :سيد يحيي

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : شيعه

  ملیت : ايران

  تخصص :

 • مقدمات:
  صرف مير، صمديه، تصريف، شيخ علي‌محمد موحدي،
  شرح امثله، صرف مير، سيد محمد بهشتي،
  سيوطي، شرح نظام، حاشيه ملا عبدالله،
  شيخ محمدتقي اديب نيشابوري،
  شرح باب حادي عشر، كبري، منطق محمدرضا خدايي؛
  مطول، معالم، سيد احمد مدرس يزدي
  سطح:
  مكاسب، كفايه، رسائل شيخ هاشم قزويني؛
  منظومه، شيخ مجتبي قزويني
  خارج: فقه و اصول،
  آيت‌الله شيخ هاشم قزويني،
  اصول، سيد محمدهادي ميلاني، (مشهد)،
  سيد ابوالقاسم خويي (نجف)،
  سيد محمود شاهرودي (نجف).)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تدريس علوم ديني،
  مبارزه عليه رژيم ستم شاهي،
  سخنراني‌هاي افشاگرانه،
  ارتباط با شهيد نواب صفوي،
  ارتباط با آيت‌الله سيد ابوالقاسم كاشاني.)
 • اساتيد
 • آيت‌الله ميلاني،
  آيت‌الله شيخ هاشم قزويني،
  آيت‌الله خويي،
  آيت‌الله شاهرودي،
  شيخ مجتبي قزويني،
  آيت‌الله سيد احمد مدرس يزدي،
  محمدتقي ‌اديب نيشابوري،‌
  محمدرضا خدايي،
  شيخ علي‌محمد موحدي،
  آيت‌الله بهشتي.

 • سيد ميرزا حسن صالحي فرزند سيد يحيي معروف به آقاي عالم در سال 1306 هـ . ش برابر با 1346ق، در خانواده اي اهل علم و تقوا در يكي از روستاهاي توابع فريمان ديده به جهان گشود. وي تحصيلاتش را نزد پدر آغاز كرد. ولي با وقوع حادثه مسجد گوهرشاد، آموزش وي ناتمام ماند. ازاين‌رو، سيد ميرزا حسن به كشاورزي پرداخت تا اينكه در سال 1323 براي زيارت راهي مشهد مقدس شد. در مشهد به پيشنهاد و تشويق آيت‌الله سيد محمد بهشتي به تحصيل علوم ديني پرداخت. وي مقدمات علوم ديني را نزد بزرگاني چون سيد محمد بهشتي، شيخ علي‌محمد موحدي، شيخ محمدتقي اديب نيشابوري، محمدرضا خدايي و سيد احمد مدرس يزدي آموخت. سپس دروس سطح را محضر آيت الله شيخ هاشم قزويني فرا گرفت. آيت‌الله صالحي پس از فراگيري دروس مقدماتي و سطح، دروس خارج فقه و اصول را نزد‌ آيات عظام شيخ هاشم قزويني ميلاني، سيد محمود شاهرودي و سيد ابوالقاسم خويي آموخت. اين فقيه بزرگوار ضمن تحصيل به تدريس نيز اشتغال داشت و از سطوح پايين تا عالي‌ترين سطوح حوزه را تدريس كرده‌ است.