• سيد علي علم الهدي بروجردي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : شيعه

  ملیت :

  تخصص :

 • مقدمات:
  ميرزا حسن يزدي؛ ادبيات، صرف و نحو،
  شيخ محمدرضا بخارايي،
  شيخ مجتبي قزويني
  سطح:
  ميرزا حسن يزدي،‌
  سيد احمد اشكوري
  خارج: فقه و اصول،
  سيد محسن حكيم؛
  سيد محمود شاهرودي؛
  سيد ابوالقاسم خويي)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تبليغ احكام اسلامي،
  مبارزه با رژيم بعث عراق.)
 • اساتيد
 • آيت‌الله حكيم،
  آيت‌الله خويي،
  آيت‌الله شاهرودي،
  سيد احمد اشكوري،
  ميرزا حسن يزدي،
  شيخ مجتبي قزويني،
  شيخ محمدرضا بخارايي.

 • آيت‌الله علم الهدي در سال 1305 هـ .ش برابر با 1345ق در خانواده‌اي اهل علم و فضيلت در نجف اشرف متولد شد. سيد علي تحصيلات خود را از مكتب‌خانه آغاز كرد و پس از آموزش قرآن و دروس متداول آن روزگار، به تحصيل علوم ديني روي آورد. وي اهم تحصيلاتش را نزد ميرزا حسن يزدي آموخت. آنگاه در دروس خارج فقه اصول شركت كرد و از محضر آيات عظام: سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمود شاهرودي و سيد محسن حكيم بهره برد. آيت‌الله علم الهدي از جمله مجاهديني است كه با رژيم بعث عراق به مبارزه پرداخت و بارها از سوي اين رژيم دستگير و زنداني شد. وي پس از سال‌ها تلاش علمي و مبارزه با طاغوت به ايران بازگشت و به تدريس در حوزه مشهد و قم مشغول شد و طلاب بسياري را تربيت كرد.