• سيد مرتضي مرتضوي لنگرودي

 • نام پدر :سيد محمود

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت : ايران

  تخصص :

 • مقدمات: شرح امثله سيد محمود شاهرودي
  صرف و نحو سيد محمود شاهرودي
  قرآن سيد محمود شاهرودي
  قوانين، معالم شيخ علي اسد شاهرودي
  منطق، آقاي شمسي
  سيد ابوالقاسم هراتي
  سيد حراسلي
  سطح: كفايه و رسائل سيد محمود شاهرودي
  خارج فقه و اصول: سيد محمود شاهرودي)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تدرس علوم ديني
  حضور در جبهه‌ها)
 • اساتيد
 • آيت‌الله شاهرودي (سيد محمود)
  حاج ابوالقاسم رشتي
  آقاي شمس
  سيد ابوالقاسم هراتي
  شيخ علي اسد شاهرودي
  شريعت مازندراني

 • آيت‌الله سيد محمد مرتضي شاهرودي در سال 1344 هـ .ق در خانواده‌اي اهل علم متولد شد. وي تحصيلاتش را نزد پدرش سيد محمود شاهرودي آغاز كرد. وي پس از آموختن قرآن و برخي دروس فارسي، مقدمات علوم ديني را نزد پدر و برخي بزرگان از جمله شيخ علي اسد شاهرودي، شريعت مازندراني، شمس سيد ابوالقاسم هراتي فرا گرفت، آنگه در دروس سطح شركت كرد و از محضر حضرات سيد محمود شاهرودي و حج ابوالقاسم رشتي بهره برد. سپس در درس خارج فقه اصول حضرت آيت‌الله سيد محمود شاهرودي شركت كرد و از خرمن دانش اين دانشمند فرهيخته خوشه چيد. آيت‌الله شاهرودي ضمن تحصيل از تدريس علوم ديني نيز غافل نبود و از اين رهگذر فضلا و طلاب بسياري تربيت نمود.