• محمدحسين ميرسجادي

 • نام پدر :سيد عبدالعلي بادكوبي

  شهر محل سکونت :تهران

  درجه علمی :اجتهاد

  مذهب : تشيع

  ملیت :

  تخصص :

 • مقدمات
  ادبيات: شيخ محمدعلي افغاني (مدرس)
  شرح لمعه: شيخ علي اصغر اراكي
  سطح
  رسائل: شيخ حسين دهاقاني، شيخ محمدعلي سرابي
  مكاسب: شيخ محمدتقي آل وادي، شيخ مجتبي لنكراني
  كفايه: شيخ صدرا بادكوبه‌اي
  منظوم: شيخ صدرا بادكوبه‌اي
  خارج فقه و اصول
  سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمود شاهرودي، سيد محسن حكيم، شيخ حسين حلي، سيد عبدالاعلي سبزواري، امام خميني، ميرزا باقر زنجاني)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تدريس علوم حوزوي در نجف و تهران
  اقامه نماز جماعت)
 • دروس في علم الرجال
 • اساتيد
 • امام خميني، آيت‌الله ميرزا باقر زنجاني، آيت‌الله سيد ابوالقاسم خويي، آيت‌الله شيخ حسين حلي، آيت‌الله سيد محسن حكيم، آيت‌الله سيد عبدالاعلي سبزواري، آيت‌الله سيد محمود شاهرودي، آيت‌الله شيخ صدرا بادكوبه‌اي، آيت‌الله شيخ مجتبي لنكراني، آيت‌الله شيخ محمدعلي سرابي، آيت‌الله شيخ حسين دهاقاني، آيت‌الله محمدعلي مدرس افغاني، شيخ علي‌اصغر اراكي و شيخ محمدتقي آل وادي.

 • آيت‌الله سيد محمدحسين ميرسجادي، فرزند علامه سيد عبدالعلي بادكوبي در سال 1317 هـ ش برابر با 1357 هـ .ق در نجف اشرف به دنيا آمد. وي در كودكي پدرش را از دست داد و تحت سرپرستي مادر قرار گرفت. محمدحسين پس از طي دوره ابتدايي، در 13 سالگي به تحصيل علوم ديني در حوزه پربار نجف پرداخت. وي مقدمات علوم حوزوي را نزد بزرگاني چون ‌آيت‌الله شيخ محمدعلي مدرس افغاني و شيخ علي‌اصغر اراكي آموخت. آنگاه دروس سطوح عاليه را از محضر حضرات: شيخ حسين دهاقاني، شيخ محمدعلي سرابي، شيخ محمدتقي آل وادي، شيخ مجتبي لنكراني و شيخ صدرا بادكوبه‌اي فرا گرفت. آيت‌الله ميرسجادي پس از آن در حلقه درس خارج فقه و اصول آيات عظام: سيد ابوالقاسم خويي، سيد محسن حكيم، سيد عبدالاعلي سبزواري، امام خميني، ميرزا باقر زنجاني، شيخ حسين حلي و سيد محمود شاهرودي شركت جست و مدارج علمي را پيمود. آيت‌الله ميرسجادي از همان آغاز به تحصيل، به تدريس نيز پرداخت و از اين رهگذر شاگردان بسياري تربيت كرد. وي در سال 1363 هـ .ش به سبب اختناق شديد در كشور عراق و جنگ ايران و عراق رهسپار ايران گرديد و در تهران رحل اقامت افكند. آيت‌الله ميرسجادي در تهران به تدريس، امور ديني و اقامه نماز جماعت در مسجد امام سجاد(ع) اشتغال دارد.