• محمدحسن قافي يزدي

 • نام پدر :

  شهر محل سکونت :----

  درجه علمی :

  مذهب :

  ملیت :

  تخصص :

 • مقدمات
  جامع المقدمات: حاج حسين مدرس،
  لمعه: محمدعلي كازروني،
  معالم و شرح لمعه: سيد احمد مدرسي
  سطح
  مكاسب و رسائل: محمدعلي كازروني
  كفايه: حاج ميرزا آقا
  خارج فقه و اصول
  سيد حسين بروجردي، سيد محمد محقق داماد، ميرزا حسن يزدي، شيخ حسين حلي، امام خميني
  فلسفه
  شيخ جلال آيت‌اللهي
  تفسير
  شيخ موسي غضنفري
  اخلاق و عرفان
  شيخ غلامرضا يزدي فقيه خراساني، آيت‌الله عباس علي شاهرودي، آيت‌الله خويي، آيت‌الله سيد محمود شاهرودي، آيت‌الله سيد عبدالهادي شيرازي، آيت‌الله حكيم)


 • آثار مرتبط:
 • استاد حوزه)

  فعاليتها:
  تبليغ احكام و آيين اسلام، اقامه نماز جماعت، تدريس علوم ديني، شركت در فعاليبت‌هاي فرهنگي، سخنراني‌ها، كنفرانس)
 • اساتيد
 • سيد حسين طباطبايي بروجردي، سيد محمد محقق داماد يزدي، امام خميني، شيخ جلال آيت‌اللهي، شيخ موسي غضنفري، شيخ غلامرضا يزدي فقيه خراساني، عباس‌علي شاهرودي، سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمود شاهرودي، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محسن طباطبايي حكيم، ميرزا حسن يزدي، شيخ حسين حلي، حاج حسين مدرس، محمدعلي كازروني و سيد احمد فقيه.

 • حجت الاسلام محمدحسن قافي در سال 1314 هـ .ش برابر با 1354 هـ .ق، در خانواده‌اي مذهبي در يزد به دنيا آمد. وي پس از فرا گرفتن آموزش‌هاي متداول، به تحصيل علوم ديني روي آورد و از محضر بزرگاني چون حاج حسين مدرس، سيد احمد مدرسي، محمدعلي كازروني و حاج ميرزا آقا دروس مقدماتي و سطوح عالي را در يزد آموخت. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي قم گرديد و از محضر آيات عظام: سيد حسين بروجردي، سيد محمد محقق داماد و امام خميني دروس خارج فقه و اصول را فرا گرفت. حجت‌الاسلام قافي همچنين دروس فلسفه را از شيخ جلال آيت‌اللهي، تفسير را از شيخ موسي غضنفري و اخلاق و عرفان را از شيخ غلامرضا يزدي فقيه خراساني آموخت. سپس براي تكميل تحصيلات و بهره‌مندي از استادن حوزه نجف اشرف، رهسپار آن ديار شد و خوشه‌چين درس حضرات آيات: سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمود شاهرودي، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محسن طباطبايي حكيم، شيخ حسين حلي و ميرزا حسن يزدي گرديد.